Som förälder kan du tappa körkortet när ditt barn kör trimmat

Ute skiner vårsolen och plötsligt får många ungdomar en helt ny möjlighet att röra sig fritt på sina mopeder.
Tyvärr har många av dem svårt att stå emot frestelsen att trimma.
En ny rapport visar att få föräldrar har koll på hur de själva kan dömas för lagbrott på grund av trimningen.

Som förälder kan du tappa körkortet när ditt barn kör trimmat

– Om man som förälder känner till att ens ungdom kör trimmad moped, så kan det få till följd att man blir dömd för tillåtande av olovlig körning. Det kan ge böter och leda till att man blir av med körkortet, säger Per Wallinder, Affärs- & Produktansvarig Motor på Länsförsäkringar Gävleborg.

Visst är det härligt med fart? Ungdomarna är inte ensamma om att känna lockelsen i att dra på gasen. Sett ur det perspektivet är det inte särskilt konstigt att många också lockas av att trimma, trots att det är ett lagbrott som både kan drabba dem själva och deras föräldrar. Undersökningar som gjorts av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) visar också att beteendet i hög grad är socialt accepterat.

Per Wallinder, Affärs- & Produktansvarig Motor på Länsförsäkringar Gävleborg.
Per Wallinder, Affärs- & Produktansvarig Motor på Länsförsäkringar Gävleborg.

– Det finns ett stort mörkertal i det här, men det finns undersökningar som visar att sex av tio pojkar kör trimmat, säger Per.

Antalet anmälda skador på mopeder är också relativt många. Sammanlagt anmäldes 98 stycken skador på mopeder och mopedbilar till Länsförsäkringar i Gävleborg ifjol. En siffra som ska ställas i relation till de 2 500 försäkrade objekt som finns hos försäkringsbolaget. Var 25:e försäkrad moped och mopedbil hade alltså en anmäld skada. Och vad värre är var det i 20 av fallen även fråga om personskador.

I vilken mån trimning bidrog till skadorna är oklart. Att trimning generellt sett bidrar till högre svårighetsgrad på mopedolyckorna är däremot klart. Farten blir ju högre.

– Råkar du ut för en singelolycka på moped och det visar sig att mopeden är trimmad, så får det dessutom återverkningar på försäkringsersättningen som kan bli noll kronor, säger Per Wallinder.

Faran med trimning blir särskilt hög i kombination med slarv i hjälmanvändningen. En djupstudie som Trafikverket gjort visar att i ungefär 45 procent av fallen av mopedolyckor med dödlig utgång så saknade de omkomna mopedisterna hjälm eller så tappade de hjälmen.

Läs mer om hjälmar

I händelse av att det blir personskador så berörs däremot inte ersättningen.

– När det gäller personskador står vi alltid för ersättningen, säger Per.

Mot bakgrund av det här problemet har det gjorts en ny forskningsstudie kring ungdomar, föräldrar och attityder kring mopedkörning. Den visar att även föräldrarna i allmänhet har dålig koll på tekniken. De har dessutom brister i sin trafikkunskap.

Maria Wedin, trafikexpert på Länsförsäkringar.
Maria Wedin, trafikexpert på Länsförsäkringar.

– Rapporten visar att många föräldrar inte har uppdaterad sina kunskaper inom ny teknik och trafik, och då kan de inte coacha sina ungdomar på rätt sätt, säger Maria Wedin, trafikexpert på Länsförsäkringar.

Därför anser hon att även föräldrar bör vara med i körkortsutbildningen tillsammans med ungdomarna. I bästa fall förebygger det fler olyckor och att även föräldrar till ungdomarna slipper råka illa ut på grund av okunskap kring lagar och regler.

Fyra enkla sätt att undvika mopedolyckor

  • Knäpp alltid hjälmen
  • Trimma inte mopeden
  • Som förälder – engagera dig och medverka vid mopedutbildningen
  • Se upp för grus på vägen och vägrenen

Läs mer hos Länsförsäkringar om säker körning