Efter succén med energibantningen sätter Krokomsbostäder ännu tuffare mål

Efter framgångarna med att minska energiåtgången i Krokoms kommun satsar nu bostadsbolaget Krokomsbostäder stort på att minska klimatpåverkan på fler sätt.

Efter succén med energibantningen sätter Krokomsbostäder ännu tuffare mål

När Krokomsbostäder i februari anslöt sig till den rikstäckande utmaningen Allmännyttans klimatinitiativ låg det helt i linje med deras ambitioner sedan tidigare. Redan 2011 kavlade fastighetsföretaget upp ärmarna för att få ned energianvändningen i både sina egna fastigheter och i Krokoms kommuns fastigheter, som man också sköter förvaltningen av. Målet är att minska energianvändningen med 30 procent mellan 2009 och 2030.
– Första åren handlade mycket om att skynda på bytet av alla de oljepannor som fortfarande var i drift då. Vi har bytt både oljepannor och elpannor mot värmepumpar, dragit in fjärrvärme där det har varit möjligt och mest lönsamt och på andra håll satsat på bergvärme och luftvärme, berättar Carina Martinsson, energichef vid Krokomsbostäder.

Målet att bli helt fossilfria är en väldigt stor utmaning för oss som verkar i en glesbygdskommun.

Andra insatser har varit att energikrävande fläktsystem, motorvärmare och annan eldriven utrustning i fastigheterna bytts ut mot moderna och energisnåla alternativ samt att man vid renoveringar har satsat på energisparande åtgärder som tilläggsisolering.  Resultatet har inte låtit vänta på sig. Förra årets siffror visar att man har hunnit mer än halvvägs med att sänka energianvändningen i Krokomsbostäders bestånd. I kommunens fastighetsbestånd har än större energieffektivisering uppnåtts.
– Nu handlar mycket om att optimera alla system och övervaka så att vi undviker energispill. Det är också viktigt att energibesparingen inte sker på hyresgästernas bekostnad. Att använda energin effektivt handlar inte om att kompromissa om nytta eller funktion, ett gott inneklimat är alltid en grundförutsättning i våra byggnader, säger Carina Martinsson.

Vill du veta mer om hur vi jobbar inom Krokomsbostäder?

En framgångsfaktor har varit att arbetet regisserats av Krokomsbostäder själva och att man har byggt upp en organisation som systematiskt arbetar för att nå målen. Det senare tror Carina Martinsson kommer att underlätta nu när arbetet med klimatfrämjande åtgärder intensifieras.
– Det finns en acceptans hos oss nu att det här kräver en del arbete och att vi behöver följa upp och mäta och försäkra oss om att vi är på väg åt rätt håll.

Allmännyttans klimatinitiativ har förutom ett energimål som motsvarar Krokomsbostäders egna som huvudmål att allmännyttiga bostadsbolagen ska vara fossilfria senast 2030.
– Målet att bli helt fossilfria är en väldigt stor utmaning för oss som verkar i en glesbygdskommun. Vår yta är lika stor som Hallands län. Men vi kommer att sikta högt. Bland annat samordnar vi transporter genom att Krokomsbostäder och Krokoms kommun har en gemensam fastighetsförvaltning, vilket gör stor skillnad.

Inte minst är det parken av fordon, maskiner och verktyg hos fastighetsförvaltningen som måste ses över och ersättas med fossilfria alternativ. Vidare handlar det om att vid upphandlingar ställa klimatkrav på sina underentreprenörer. Samtidigt måste man underlätta för hyresgästerna så att de också kan göra klimatsmarta val. Den underjordiska avfallsanläggningen med källsortering i centrala Krokom är ett bra exempel.
– Det finns väldigt mycket vi kan göra som fastighetsförvaltare och bostadsbolag. Jag tycker att det är ett utmanande men rimligt mål vi har, säger Carina Martinsson.

Vill du bo i Krokoms kommun? Här kan du se  vilka bostäder och områden som vi har hand om

Allmännyttans klimatinitiativ

Allmännyttans klimatinitiativ initierades av SABO, Allmännyttans branschorganisation, i oktober 2018. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent 2007–2030. Initiativet ger möjlighet för enskilda bolag att bidra till det övergripande målet utifrån sina skilda förutsättningar – på samma sätt som FN:s globala klimatavtal Parisavtalet är upplagt. I nuläget har 175 allmännyttiga bostadsföretag anslutit sig till utmaningen.