Satsning för att förbättra näringslivsklimatet – ”Vi ska bli bäst i landet”

Hudiksvalls Näringslivsbolag vill i sin satsning inkludera och bjuda in alla företagare i Hudiksvalls kommun till att påverka och svara på frågan vad de upplever står i vägen för ett bättre näringslivsklimat.

Emilie Lindqvist, näringslivsutvecklare och Mitalee Kotak, vd, vid Hudiksvalls Näringslivsbolag.

Som ett första steg för att förbättra näringslivsklimatet vill Hudiksvalls Näringslivsbolag skapa sig en tydligare bild av nuläget. Man kommer därför att skicka ut en enkät till kommunens företag.

– Syftet med enkäten är att verkligen förstå var skon klämmer och hur vi i det företagsfrämjande systemet står i vägen för att våra företag ska fortsätta våga satsa, växa och anställa fler. När vi vet det, är det lättare att sätta in åtgärder som är relevanta för näringslivsutveckling och som ger bra effekt, säger Mitalee Kotak, vd Hudiksvalls Näringslivsbolag.

Enkäten kommer att göras årligen, för att mäta att de åtgärder som görs baserat på resultaten får avsedd effekt. Näringslivsbolaget hoppas på ett högt deltagande och säger att resultatet av undersökningen kommer att skickas ut till samtliga som svarat.

– Enkäten kommer att ta max fem minuter att fylla i, så vi hoppas att många företagare vill göra sin röst hörd. Deras åsikter är viktiga, vi behöver dem. Det är avgörande att företagen känner sig inkluderade i processen och får återkoppling på resultatet och även på de åtgärder som kommer att göras, säger Emilie Lindqvist, näringslivsutvecklare Hudiksvalls Näringslivsbolag.

Hudiksvalls Näringslivsbolag vill ha företagarnas röster för att sedan kunna jobba på rätt rätt mot ett bättre företagsklimat.

Kommunikation går som en röd tråd genom satsningen att förbättra näringslivsklimatet. Hudiksvalls Näringslivsbolag kommer i olika forum och format att sprida kunskap om företagens betydelse för kommunen och även tydliggöra hur olika processer går till på en kommun.

– Ett sätt att förändra attityder är att sprida kunskap och fakta och slå hål på fördomar. I många fall fungerar samarbetet mellan företagen och de kommunala tjänstepersonerna jättebra, men det som fungerar bra hör man sällan talas om. I stället är det de negativa berättelserna som får fotfäste och blir ”sanningar”. Detta vill vi motverka genom att visa upp goda exempel och hylla de som gör ett bra arbete, säger Emilie Lindqvist.

Satsningen på ett förbättrat näringslivsklimat är redan i gång. Målet är att vara bäst i Sverige.

– Klart vi ska satsa på att bli bäst i landet! Vi har förutsättningar att komma dit om vi agerar här och nu. Det är dock inget någon av oss kan lösa på egen hand. Det krävs ett lagarbete där företag, politiker och tjänstepersoner drar åt samma håll och hjälps åt. Jag ser fram emot att nå målet, men resan dit är minst lika viktig, säger Mitalee Kotak.

Läs mer om HNA:s satsning att förbättra företagsklimatet här.

Mikael Löthstam, kommunstyrelsens ordförande.

I Hudiksvalls kommun är det kommunstyrelsen som är ansvarig för den strategiska näringslivsutvecklingen, medan det kommunägda bolaget Hudiksvalls Näringslivs AB arbetar operativt med att främja utvecklingen av näringslivet i kommunen. Kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam är positiv till den gemensamma satsning som nu görs för näringslivsklimatet.

– Vi har tillsammans med näringslivsbolaget haft träffar med olika näringslivsrepresentanter för att diskutera hur vi ska arbeta framåt. Det kan inte längre finnas ett ”vi och dom”, utan vi måste tillsammans fokusera mot gemensamma mål för Hudiksvalls bästa. Ett bra näringslivsklimat är en förutsättning för kommunens långsiktiga utveckling och hållbar tillväxt, något vi bara kan åstadkomma i nära och ömsesidig samverkan, säger Mikael Löthstam.