Så är det att jobba som intressebevakare: ”Får verkligen chans att hjälpa människor”

Bankärenden, rättsliga förhandlingar, kontakt med hemtjänst och boendestöd eller att bara lyssna. Arbetet som intressebevakare innebär att vara en livsviktig kugge i en individs liv.

Business style of casual dress in a fashionable office.

Termen intressebevakare är ett annat ord för vad man vanligtvis brukar kalla god man eller förvaltare, berättar Peter Sporrstedt på den privata förvaltarenheten Optio.

– Vi tyckte att det behövdes en yrkestitel för de som är anställda hos oss. Begreppet, som vi har lånat från Finland, säger mycket mer om vad arbetet handlar om – att man har som uppgift att värna om någon annans intressen och rättigheter.

Är du intresserad av att bli intressebevakare eller att veta mer om vad det innebär? Här hittar du ytterligare information.

Att jobba som intressebevakare betyder att man fungerar som ställföreträdare för en huvudman.

 

Att jobba som intressebevakare betyder i praktiken att man fungerar som ställföreträdare för en huvudman, som på grund av till exempel demens eller en funktionsvariation behöver en representant i frågor som rör bland annat boende, ekonomi och rättigheter.

– Det kan handla om logistik kring att huvudmannen ska flytta, att gå till tingsrätten för en förhandling, att placera om pengar på banken eller ringa hemtjänsten, men det kan också innebära att bara prata med huvudmannen en stund och påminna om vad som behöver göras. Det är ett fritt och omväxlande jobb där man verkligen får chans att hjälpa andra människor.

För att bli intressebevakare på Optio behövs ingen specifik utbildning eller erfarenhet, berättar Peter, det viktigaste är att man har rätt egenskaper för yrket.

– Vi brukar säga att man gärna ska ha lite skinn på näsan. Man måste kunna stå upp för sin huvudmans rätt i kontakten med myndigheter och banker, samtidigt som man bör kunna hantera alla sorts människor eftersom huvudmännen kan vara väldigt olika sinsemellan. En bra intressebevakare är en person som brinner för människors rättigheter och får saker att hända, och då huvudmännen ofta omges av flertalet åtgärder med många inblandade behöver man kunna skapa ordning och reda.

Är du intresserad av att bli intressebevakare eller att veta mer om vad det innebär? Här hittar du ytterligare information.

Peter Sporrstedt är övertygad om att fler ute i landet skulle passa som intressebevakare om de bara kände till att yrket finns.

– Jag tror att många skulle göra ett jättebra jobb! Våra medarbetare har alla möjliga bakgrunder; en har jobbat som mäklare i 15 år, någon är utbildad jurist och en annan har arbetat inom kriminalvården. Några av våra anställda har erfarenhet av att vara god man sedan innan, men för de flesta är det här helt nytt och vi erbjuder ett sammanhang där man får allt stöd man behöver för att lära sig jobbet. Jag har själv arbetat med det här i 17 år men stöter fortfarande på nya saker eftersom samhället, precis som huvudmännens liv, förändras hela tiden. Det är inte meningen att intressebevakare ska kunna allt – men vi ska vara bäst på att ta reda på allt.