Härnösandshus prioriterar trygghet för sina boende

Brandfiltar, portkoder och bra belysning.

Så ska boende känna sig tryggare.

– Vi har tagit fram en checklista för tryggare bostäder, säger Ulrika Tjernström, bovärd Härnösandshus

Ulrika Tjernström, Bovärd, en brandfilt kan rädda både liv och minska spridningsrisken vid en eldsvåda

Visst är det väl trevligt att ha ombonat och välmöblerat hemma men viktigast är nog ändå att man känner sig trygg i sitt eget hem. För fastighetsbolaget Härnösandshus är just det ett prioriterat arbete.

– För oss är det nummer ett att alla hyresgäster ska känna att det är tryggt att bo i våra lägenheter. Vi jobbar ständigt med att åtgärda sådant som kan upplevas som otryggt, säger Ulrika Tjernström.

Det behöver inte vara dyrt eller besvärligt att få till en trygg närmiljö i bostadsområdena. Med relativt enkla medel går det komma långt i trygghetsskapandet. Härnösandshus håller på att trygghetsbesiktiga alla fastigheter. Tillsammans med polisen och BRÅ (brottsförebygganderådet) har Härnösandshus tagit fram ett formulär för hur en sådan besiktning ska gå till.

– Det är en checklista för trygghet kan man säga. Vi planerar för att trygghetsbesiktiga alla vår bostadsfastigheter, säger Ulrika Tjernström, bovärd.

Under så kallade trygghetsvandringar går personal från fastighetsägaren, boende samt polis runt för att kontrollera att bland annat belysning och brandlarm fungerar till exempel.

– Vi tittar på hur det ser ut med buskage bland annat. Många känner sig otrygga när det är mycket vegetation och svårt att se sig runt omkring.

Läs mer: Så här använder du trygghetsjouren

Nu går vi ju mot ljusare tider – förhoppningsvis – så vandringarna gör ett uppehåll tills i höst då man drar igång igen.

– Det måste ju vara mörkt, säger Ulrika Tjernström.

Men det är inte bara utomhusmiljön som har betydelse för de boendes känsla av trygghet, även inne i lägenheterna har Härnösandshus gjort insatser.

– För inte så länge sedan delade vi ut brandfiltar till alla hyresgäster.

Dessutom har man installerat portkod och kodlås.

– Vi har på vissa områden även bytt till säkerhetsdörrar som är både brand- och inbrottssäker, säger hon.

Men det bästa man kan göra för att mota otryggheten i grind är lika enkelt som trevligt:

– Att göra saker tillsammans. Gemenskap ger trygghet.

Härnösandshus kommer den 20 maj att vara på trygghetsmässan på Härnösands Teater. Där träffar du bovärdar från Härnäsandshus, Micke Larsson och Ulrica Tjernström.

– Den 20 maj finns vi på plats, och kan visa hur du använder en brandfilt, eller berätta närmare om vad trygghet betyder i våra hus. Vi är där tillsammans med fler som arbetar för ett tryggare samhälle, bland annat Polisen, Räddningstjänsten och olika frivilligorganisationer avslutar Ulrika Tjernström.

Läs mer: Trygghetsmässa i Härnösand