Skogen har avgörande roll för framtidens klimat

En rapport från CEPI, den europeiska branschorganisationen för pappers- och massaindustrin, visar tydligt den samlade positiva klimateffekten från EU:s skogar och skogsprodukter. Holmen gör viktiga insatser på den nödvändiga resan.

"Ett aktivt skogsbruk är en av de viktigaste insatserna för att bromsa klimatförändringarna"

Klimatvinsten ligger till stor del i den så kallade substitutionseffekten. Det vill säga att nya, hållbara produkter från skogen kan användas för att ersätta fossilbaserade produkter och fossil energi. Studien som heter “Climate effect of the forest-based sector in the European Union” synliggör just detta och visar att skog och skogsbaserade produkter årligen bidrar med en nettominskning som motsvarar 20 procent av alla fossila utsläpp inom EU.

Läs mer om Holmen

Sara Rindeskog är hållbarhets- och certifieringsansvarig på Holmen Skog.

Skogen viktigare än någonsin

Ökat fokus på miljön gör skogsindustrin mer betydelsefull än någonsin tidigare eftersom näringen är så viktig för klimatet. Både genom aktivt skogsbruk, med växande skog som binder koldioxid, och genom hållbara produkter som kommer från skogens råvara.

– Den svenska skogen och tillhörande produkter binder varje år in mer kol än samtliga koldioxidutsläpp som sker i Sverige. Skogsnäringens samlade klimatnytta är alltså större än Sveriges utsläpp, säger Sara Rindeskog, hållbarhets- och certifieringsansvarig på Holmen Skog.

Det finns en stor framtidstro inom och kring skogsbranschen. Omfattande investeringar har gjorts inom skogsindustrin de senaste åren och många spännande produktutvecklingsprojekt pågår.

Holmen i framkant av hållbarhetsutvecklingen

Framåt innebär ett ökat fokus på klimat och hållbarhet stora möjligheter för Holmen:

–En god skogsskötsel kommer att vara helt avgörande för om Sverige ska nå sina miljömål. Ju bättre skött skog och ju starkare tillväxt träden har, desto mer koldioxid binder vi in, säger Sara Rindeskog. Ett aktivt och hållbart skogsbruk är därför en av de kraftigaste insatserna vi kan göra för att bromsa klimatförändringarna.

En annan fördel med en välmående skog och ett aktivt skogsbruk är att vi får ut mer vedråvara ur skogen. Det innebär att vi kan tillverka fler produkter av trä och ersätta exempelvis stålbalkar med limträbalkar och plastförpackningar med kartongförpackningar.

Inverform är en ny produkt speciellt framtagen för formpressade livsmedelstråg som tillverkas av Iggesund. Den kan ersätta traditionella plastförpackningar för färdiglagad mat och därmed minska klimatavtrycket rejält.

– En stor utmaning i världen är att hitta alternativa material till plast, säger Therese Rahm, Kommunikationschef på Holmen Iggesund Paperboard som tillverkar högkvalitativ kartong för konsumentförpackningar. Idag utgör fossil olja 80 procent av råvaran för all världens plast. Vi ägnar mycket tid just nu åt att hjälpa våra kunder att ersätta plastförpackningar med förnybara kartongförpackningar.

Produkter från Iggesund Paperboard

En cirkulär affär

På Holmen äger och förädlar vi skog genom en affärsmodell som inkluderar hela koncernen och är mycket cirkulär.

Holmens skogsbruk är certifierat vilket innebär att allt virke går att spåra till sitt ursprung från hållbart brukade skogar. Skogsbruket bedrivs med så liten miljöpåverkan som möjligt genom långsiktiga och tydliga skogsbruksplaner.

Vi tar hand om hela skörden i våra sågverk och bruk, där produktionen till mycket stor del är baserad på förnybar el- och värmeenergi. De senaste 10 åren har utsläppen av fossil koldioxid från anläggningarna minskat med drygt 80 procent och ungefär hälften av all energi som används i verksamheten kommer från egen förnybar produktion.

I Hälsingland tillverkas trävaror för klimatsmart byggande på Iggesunds sågverk och kartong för förnybara förpackningar på Iggesunds bruk. Produkterna binder koldioxid och kan återvinnas eller bli fossilfritt bränsle. Genom nära samarbete med kartong- och pappersåtervinningsorganisationer tar vi ansvar för det slutgiltiga ledet i vår värdekedja.

Här kan du läsa mer om Holmens cirkulära affär