Råsjö är klimatpionärer inom betongbranschen

Råsjögruppen, med huvudkontor i Hudiksvall ville göra betongtillverkningen mer hållbar. Efter en energikartläggning sökte man finansieringsstöd via Klimatklivet, men fick kalla handen av Naturvårdsverket.

– Självklart blev vi besvikna. Men vi valde ändå att gå vidare med den tolv miljoner stora investeringen. Vi kommer minska vårt koldioxidutsläpp med drygt 240 ton per år, säger VD Magnus Persson och tillägger att man är först i Sverige med att kunna erbjuda klimatneutral betongtillverkning. Sannolikt först i världen.

Delar av Råsjögruppen.

Råsjöbolagen, med betongstationer i Hudiksvall och Ljusdal, är ett företag som bokstavligen grundlägger vårt Sverige med sin kvalitativa betong till bostäder, företagskomplex och andra  byggnationer.

Med Agenda 2030 i ryggen – en global strategi för förändring mot ett hållbarare samhälle – ville Råsjöbolagen ta sitt ansvar och påbörja klimatomställningen i god tid. Kompetensen till energikartläggningen fanns lämpligt nog i Hudiksvall hos företaget Styr och Ställer, experter på energieffektivisering av industrier.
– Med konsult Mats Nilsson i spetsen genomfördes en minutiös genomgång av båda våra anläggningar och vi gavs värdefulla fakta om var någonstans vi läckte energi, berättar Magnus Persson.

Tillsammans sattes en gedigen färdplan upp över hur Råsjö skulle kunna minska sina CO2 utsläpp. En klimatinvestering på runt tolv miljoner kronor som skulle fasa ut eldningsoljan, till förmån för elektrifiering med hjälp av bergvärme. Men med en vattentäkt nästgårds i Hudiksvall var tillstånd för borrning ingen självklarhet.
– Glädjande nog ställde sig miljökontoret positiva. Stärkta av kommunens besked skickade vi in en ansökan om delfinansiering till Klimatklivet. Där fick vi dock kalla handen, berättar Magnus Persson.

– Ett märkligt beslut. Klimatklivet är till för att stötta lokala och regionala investeringar i syfte att minska utsläppen av koldioxid. Råsjöbolagen borde, med tanke på den energikrävande bransch de verkar inom, ha varit kvalificerade, säger Mats Nilsson kritiskt.
Trots motgången valde Råsjö ändå att gå vidare med investeringen.
– Det visar prov på en styrelse och ägare med mod och ansvarskänsla. Det är nämligen viktigt att ha i åtanke att varje affär måste bära sig själv ekonomiskt annars blir det svårt, menar Mats Nilsson.

Sammantaget, med uppdatering av såväl belysning som ventilationssystem kommer Råsjöbolagen göra en energibesparing på hela 650 000 kilowattimmar årligen. Vilket i sin tur leder till ett minskat koldioxidavtryck, (CO2) med cirka 240 ton per år.
– Det känns grymt bra härinne, säger Magnus Persson en smula rörd och pekar på bröstkorgen.

En energikonvertering av det här slaget är dock ingen enmanshow. Det krävs gedigen kompetens och beprövade tekniska lösningar. För Råsjö har det varit en trygghet att ha en totalentreprenör i närområdet som besitter kvalifikationerna. En entreprenör som därtill tänker cirkulärt och anlitar duktiga underentreprenörer i Hälsingland, vilket gynnar bygden, menar Magnus Persson.

Hållbarhetsarbetet hos Råsjöbolagen har bara börjat. Härnäst ska personalen utbildas i tekniken. Med hjälp av det avancerade styr- och övervakningssystemet kan anläggningen överblickas och ge värdefull information i realtid vilket optimerar användningen.
– Vi ser också att det finns möjlighet att komplettera anläggningen med solenergi med tillhörande lagringsmöjlighet av energi, säger Magnus Persson.

Sverige har, i och med Agenda 2030, sagt sig ska vara ledande i hållbarhetsutvecklingen, men klimatfrågan är alarmerande och den är här och nu.
  Både teknik och kompetens finns ju i Sverige liksom viljan hos företagen. Det som bromsar in och avskräcker många, är den byråkratiska processen kring ansökningsförfarandet vid finansiering, säger Mats Nilsson och Magnus Persson.

Råsjöbolagen fick avslag från Klimatklivet men vågade ta ett klimatsteg på egen hand. Alla har inte den förmågan.
– Vi är stolta klimatpionärer inom vår bransch. Nu är det upp till konsumenterna att beställa vår betong. Det vore fördömligt om staten, via kommuner och landsting blir först ut att beställa av oss som tagit vårt ansvar. Vi är mer än redo att leverera och det känns jäkligt bra, säger Råsjös VD Magnus Persson.

Råsjös satsning gynnar Strängbetong (Bilden med trio, en blänkare bara med detta)

Hyresgästen Strängbetong med kontor och tillverkning i Råsjös lokaler ser positivt på att Råsjö numera erbjuder klimatneutral betongtillverkning.

– Även vi arbetar med hållbarhetsfrågor. Från 2022 finns förslag på obligatoriska klimatdeklarationer, EPD (Environmental Product Declarations). Därför lämnar vi ut klimatkalkyler för projekt i våra anbud redan idag, berättar Per Ljunggren och Gustav Nyrén på Strängbetong.

Agenda 2030

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030,
en universell agenda som innehåller de 17 Globala målen för en ekonomiskt,
socialt och miljömässigt hållbar utveckling.