Dellenmejeriet – ett mejeri i världsklass

Det går att tänka globalt även som mindre aktör på en lokal marknad. I våras lanserade Dellenmejeriet i Delsbo, som första mejeri i världen, hela sitt sortiment av Hälsingeprodukter i helt växtbaserade förpackningar. Onekligen en produktutveckling att vara stolt över, samt en inspirationskälla för andra att ta efter. Sedan tidigare kör mejeriets samtliga mjölkbilar fossilfritt. Miljö- och hållbarhetsfrågor pulserar ständigt som en röd tråd i Dellenmejeriets mjölkvita sammanhang.

Leif Björklund och Elisabeth Löfstrand.

– Det går faktiskt att driva närproducerat och gå med vinst. Det är något vi vill betona, säger Leif Björklund och får medhåll av Elisabeth Löfstrand, två av sju delägare.

Steget att svanenmärka hela sitt förpackningssortiment, som idag omfattar sju mjölkprodukter, kändes som ett självklart steg att ta.
– Det är egentligen förvånande att ingen gjort det tidigare. Det var inte särskilt komplicerat. Samarbetet med Tetrapak, som tagit fram den växtbaserade förpackningen där plastkorken ersatts med en i sockerrör, har varit smidig. Investeringen har inneburit en viss marginell fördyring, men kommer att betala sig i längden inte minst klimatmässigt, menar Leif Björklund.

I dagsläget står Dellenmejeriet, med en produktion på 40 000 liter mjölk per vecka, för cirka 25 procent av marknaden i Hälsingland. De flesta dagligvaruhandlare har mejeriets närproducerade produkter i sitt sortiment. Överlag ökar människors medvetenhet gällande klimat- och miljöfrågor, men mer information behövs. Skillnaden mellan ekologiskt och närproducerat är ett sådant exempel, menar Leif och Elisabeth.

Det var inte särskilt komplicerat att få till en klimatneutral förpackning, menar vd Leif Björklund på Dellenmejeriet.

En ekologisk produkt behöver inte vara närproducerad. Produkten kan vara tillverkad på andra sidan jordklotet, visserligen under ekologiska former, men med tanke på transporten blir den inte så klimatsmart.
– En närproducerad produkt som vår mjölk, där avståndet mellan producent och konsument alltid är kort, är i sådana fall ett bättre klimatsmart val.

De stora livsmedelskedjorna satsar nu på lokalproducerat. Man har dessutom nu centralt ansvariga för den lokala maten.
  Vi hoppas på  att få vara med vid nästa kommunala upphandling 2021. Vem vill inte ha närproducerad mjölk inom skola och äldreomsorg? menar Leif.

Läs mer om Dellenmejeriet

Dellenmejeriet som grundades efter en synnerligen ”närodlad” spontanfika mellan en restaurangägare, en agronom och några entreprenörer, är idag ett blomstrande mejeriföretag som årligen ökar i omsättning med cirka tio procent. I år kunde man glädjande nog även höja ersättningen till sina åtta mjölkbönder som är källan till det vita guldet.
– Vi har potential att växa, men vi vill växa med förstånd. Vi är en aktör i Hälsingland och det är där vi vill utöka våra marknadsandelar, säger Elisabeth Löfstrand som är växtodlingsrådgivaren som flyttade hem till Delsbo från Skara, när Leif ville ha med henne i företaget.

I Dellenbygden är mejeriet ett nav, en verksamhet som folk känner stolthet över.
  Vi är en bygd med många småföretagare där mångfalden bidrar till helheten. Folk här förstår varför de ska handla närproducerat. Förutom att ta sitt miljöansvar, skapas arbetstillfällen och skattemedel blir kvar i kommunen, säger Elisabeth och visar oss runt i fabriken där stora delar av maskinparken består av återbrukad mejeriutrustning.

Som alla andra företag har Dellenmejeriet känt av corona. Tanken var att stå ute i butikerna och bjuda på mjölk i samband med lanseringen av de nya klimatneutrala förpackningarna.
– Det fungerar inte nu. Men budskapet är detsamma, köp närproducerat och klimatsmart och bli en del av hållbarhetskonceptet.

Mer om Dellenmejeriets förpackningar

Bobygda skola serverar mjölk från Dellenmejeriet

Åsa Berglund, husmor och hushållslärare, Bobygda friskola:


”Styrelsens motto är att gynna de lokala företagen så att jobben finns kvar när barnen blir vuxna. Därtill ser vi till miljöperspektivet med korta transporter och bevarandet av öppna betesmarker. På skolan serveras även hälsosamt surdegsbröd som vi bakar själva.”