Viljan – en skola för dig som behöver något annat: ”Alla ska kunna känna sig trygga och må bra här”

Viljan skiljer sig på många olika sätt från de flesta andra gymnasieskolor.
Skolan utgörs redan från början av en anpassad miljö med utgångspunkt från att eleverna har någon form av neuropsykiatrisk funktionsskillnad – främst inom autismspektrum.

Naturkunskap står på schemat.

Vi som arbetar på Viljan vet att skoldagen behöver hålla en tydlig struktur, att förutsägbarhet och individanpassning är viktigt och att överraskningar ska undvikas i största möjliga mån. Vi vet också att socialt samspel och kommunikation kan vara knepigt och därför finns alltid någon till hands för att coacha och stötta i sociala sammanhang.

Läs mer om Viljan friskola och dess program och inriktningar här

Vissa ämnen som till exempel matte blir roligare med rätt inlärningsmetod och med hjälp av en kunnig pedagog.

För att möta upp nödvändigheten i individanpassning och coaching har Viljan hög personaltäthet. Skolan har 16 anställda; 11 lärare, en samordnare/kurator, två resurspedagoger, en administratör och en rektor som också verkar som specialpedagog.
Skolan har en enda regel; att vara schyssta mot varandra. Alla ska kunna känna sig trygga och må bra här.

Historielektionen handlar om antikens Grekland. Uppstår det frågor finns Pernilla till hands.

Vi arbetar aktivt för att alla elever ska kunna ingå i en gemenskap. Det är inte alla som vill eller förmår delta i gemensamma aktiviteter och det är givetvis frivilligt, men vi strävar efter att skapa möjligheter för våra elever att socialisera och känna tillhörighet. Många elever som kommer till oss har tidigare upplevt någon form av utanförskap.

I lärstudion väljer eleven själv vilket ämne som han eller hon ska plugga.

Viljan har cirka 40 elevplatser fördelade på små elevgrupper. Den största elevgruppen kan bestå av 5–6 elever och någon eller några får tillfälligtvis individuell undervisning. Det vanliga är att grupperna utgörs av 3–4 elever.

I lärstudion finns alltid vuxna att få hjälp av. Resurspedagog Annika är en av dem.

Alla elever har sin egen handledare som hen har enskilda inplanerade målsamtal med. Målsamtalen syftar till att eleven ska nå så långt som möjligt i sin utbildning och i sin personliga utveckling. Det handlar om att fånga upp synpunkter och önskemål, om att hjälpa till att utforma strategier som gör tillvaron begriplig, meningsfull och hanterbar för eleven.

 

Fakta – Viljan friskola

Program och inriktningar:
– Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap eller samhällsvetenskap.
– Introduktionsprogrammen programinriktat val eller individuellt alternativ.

Besöksadress:
Bergslagsvägen 17 (Prästgården), Ramnäs

Postadress:
Bergslagsvägen 17 730 60 Ramnäs

Telefonnummer:
0705–81 52 52 (till skolan) 0768–99 98 67 (till rektor)

E-post:
susan.engblom@viljan.se

Hemsida:
www.viljanfriskola.se

Antal elever:
Cirka 40

Öppet Hus:
Öppet Hus hålls den 25/11 kl. 18:00. Det är bra om den som vill komma gör en föranmälan till frida.ung@viljan.se så att vi kan säkerställa att det inte uppstår trängsel i våra lokaler.
Om det blir för många som anmäler sig så planerar vi för ytterligare ett datum för Öppet Hus.