NTIG inspirerar och motiverar – framtidens innovationer börjar här: ”Skolan är lagom stor och familjär”

NTI Gymnasiet är en skola med öppen miljö där de senaste digitala framstegen gör avtryck i undervisningen.
I nätverkslabbet, fotostudion, musikstudion och i Makerspace får eleverna möjlighet att vara kreativa och arbeta med modern teknik.

Nicole läser estetprogrammet med inriktning musik och valde NTI Gymnasiet för att där fanns alla kurser som hon ville gå. Själva skolan kändes också väldigt trygg och hon gillade atmosfären. Johan och Nicole är klasskompisar, men Johan har valt inriktningen design. ”Jag gillar kurserna som erbjuds och det framtidsperspektiv som skolan har”.

Eleverna själva beskriver skolan som lagom stor och familjär, och trivseln är påtaglig. Där elever trivs presterar de. Skolans mål är alltid att alla elever ska gå ut med en gymnasie-examen som gör skillnad när de slutar på NTI Gymnasiet.

Skolan har tre program där tech är den röda tråden. Teknikprogrammet och estetiska programmet är högskoleförberedande, i det tredje yrkesförberedande el- och energiprogrammet går det att välja till kurser för att få högskolebehörighet.

Läs mer om NTI Gymnasiet och alla dess program och inriktningar här

I Makerspace håller Rasmus på med 3D-skrivaren. Han läser tredje året på skolans teknikprogram och tycker att det bästa med utbildningen är att han har fått kunskaper om framtiden och fått lära sig det språk inom programmering som många företag använder sig av.

Till höstterminen 2022 finns även möjlighet för alla som ännu inte fyllt 23 år och har en gymnasieexamen från teknikprogrammet att söka ett fjärde tekniskt år, TE4, och bli gymnasieingenjör, eller mer specifikt, mjukvaruutvecklare. Utbildningen kommer till stor del att ske i projektform och ungefär hälften av tiden är praktik. I och med att skolan växer med ett ökat antal elever kommer NTI Gymnasiet även att få större lokaler i anslutning till de befintliga.

Designeleverna Cornelia och Ebba-Linn är klasskamrater på estetsprogrammets designinriktning, tredje året. Cornelia beskriver sitt gymnasieval så här: ”Jag har kul samtidigt som jag får högskolebehörighet och kan komma vidare. Skolan har hjälpt mig väldigt mycket med studierna, även de teoretiska ämnena går bra här, och lärarna är riktigt bra. De ska ha mycket ”cred”. Ebba-Linn kan tänka sig ett sabbatsår efter studenten för att kunna resa, få nya intryck och inspiration. ”Så småningom vill jag plugga vidare. Det här programmet är ganska öppet så man har mycket att välja på, men det kan nog bli något inom webbdesign”, säger hon.

Hela kedjan av digital verksamhet är representerad genom utbildningsvägarna på NTI Gymnasiet. Eleverna på el- och energiprogrammet drar kablar, kopplar och installerar nätverk. Teknikeleverna programmerar och startar upp medan eleverna inom design och musik gör det användarvänligt och tilltalande för öga och öra.

Schack är populärt på skolan.

I Makerspace finns modern teknik som VR, AR, 3D-skanner och 3D-skrivare. Makerspace drivs av elever som också har till uppgift att förevisa den nya tekniken. Här kan eleverna också utöva e-sport som är valbart på alla tre programmen. Sebastian Malmström är
e-sportcoach på skolan.
– Vi vill kunna erbjuda något som ger mervärde, motiverar och samtidigt tränar eleverna i färdigheter de har nytta av i yrkeslivet. För att bli en del av e-sportsgruppen måste eleven ligga bra till i studierna och ha hög närvaro, förklarar rektor Anders Tegerhult.

Eleverna på skolan erbjuds möjligheter att certifiera sig i olika program och många är anställningsbara redan innan de tagit studenten. Oavsett om du som elev väljer att arbeta eller studera vidare efter gymnasiet kommer du att stå på en stabil grund som underlättar i framtida studier och yrkesliv.

Trivseln är påtaglig, eleverna själva beskriver skolan som lagom stor och familjär.

På en liten skola lär eleverna känna varandra. Trygghet får högt betyg i alla

NTI Gymnasiet Västerås – program och inriktningar:

Teknikprogrammet
– Inriktning Informations- och medieteknik

El- och energiprogrammet
– Inriktning Dator- och kommunikationsteknik

Estetiska programmet
– Inriktning Estetik och media

Estetiska programmet
– Inriktning Musik

Gymnasieingenjör, TE4,
– Inriktning mjukvarudesign

Kontaktperson/er:
● Rektor, Anders Tegerhult 021-40 39 44
● Biträdande rektor, Annette Tynn 021-40 39 41
● Kommunikationskoordinatorer, Rebecca Schwartzman och Stefan Oszák Bengtsson stefan.oszakbengtsson@ntig.se, rebecca.schwartzman@ntig.se

Besöksadress:
Ingenjör Bååths Gata 47 (T6 vån B)
722 12 Västerås

E-post:
vasteras@ntig.se

Hemsida:
www.ntigymnasiet.se/vasteras/

Antal elever:
277 stycken

Öppet hus:
● Lördag 20/11 kl. 13-15
● Onsdag 26/1 kl. 17-19
● Torsdag 28/4 kl. 17-19
● Gymnasiemässa: Torsdag 11/11