Därför växer Karlfeldtgymnasiet så det knakar – trygg miljö och många internationella projekt

Karlfeldtgymnasiet växer så det knakar, inte bara till ytan utan även när det gäller antalet program och antalet elever.
Restaurang- och livsmedelsprogrammet är det senaste tillskottet. I ett modernt utrustat skolkök kommer kunskaper att kunna förmedlas och elevers kreativitet tas till vara.

Karlfeldtgymnasiet är regionens största gymnasieskola, vilket i sin tur gör Avesta till utbildningsnav i regionen. Här finns tolv nationella program, varav åtta yrkesprogram och fyra högskoleförberedande.

Många andra spännande val går nu att göra för blivande elever på Karlfeldtgymnasiet. På yrkesprogrammen erbjuder fordonsprogrammet den nya inriktningen personbil, på elprogrammet kan nu data och kommunikation väljas och på byggprogrammet finns plåtslageri som inriktning. På samhällsprogrammet har profilen kriminologi införts, på ekonomiprogrammet är söktrycket fortsatt högt och i stort sett alla övriga program har vuxit.

Läs mer om Karlfeldtgymnasiet och alla dess program och inriktningar här

Karlfeldtgymnasiet har ett flertal yrkesprogram. På dessa program ligger tyngdpunkten på praktiska moment och specialisering i karaktärsämnen.

Många unga från grannkommunerna väljer att göra sina gymnasieår på Karlfeldtgymnasiet och allt färre vill lämna Avesta. Skolans samverkansavtal med Norberg och Sala gör att eleverna därifrån är förstahandssökande till utbildningarna på Karlfeldtgymnasiet. Skolans idrottsprofiler väcker stort intresse och möjlighet finns även att välja idrottsprofil för individuella idrottare som utövar till exempel speedway, ridning eller orientering.

Karlfeldtgymnasiets idrottscollege är till för dem som har en klart uttalad vilja att nå så långt som möjligt i din idrottsgren. Här kombinerar eleverna en idrottsutbildning med ett brett utbud av gymnasieprogram.

Gymnasiesärskolan på Karlfeldtgymnasiet är brett med fyra nationella program att välja på. Programmen är fordon, handel, restaurang samt vård- och omsorgsprogrammet. 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i de olika programmen och alla elever har även café- och butiksverksamhet på schemat, verksamheter som drivs av programmens lärare.

Julia Pettersson, vård- och omsorg, årskurs 3: ”Jag ville jobba med människor och kunna gå ut i arbete direkt efter gymnasiet, därför valde jag vård- och omsorgsprogrammet. Man får göra så mycket olika grejer och jag gillar ansvaret som följer med. Nästa praktik är på akuten här på Avesta lasarett. Det är nog sjuksköterska jag vill bli. Vi har fungerat väldigt bra tillsammans i klassen och tillsammans med klassen efter. Lärarna är jättetrevliga, de förklarar på så bra sätt och har verkligen rätt ämnen”.

Elever från skolans högskoleförberedande program är kända för att vara väl förberedda när de startar sina studier på högskola och universitet. Samhällsprogrammet arbetar mycket med internationella relationer, och har goda kontakter med andra europeiska länder. Genom Erasmus-projekt kan finansiering sökas för fortbildning av personal och även elever kan få möjlighet att resa och uppleva skolmiljöer i andra länder och få dela erfarenheter.

Fordons- och transportprogrammet är programmet som utbildar till yrken där efterfrågan är stor efter kompetens. Det gör att utsikterna att få jobb efter utbildningen är mycket goda.

På alla skolans yrkesprogram sker tätt samarbete med näringslivet i respektive bransch, och flera program är certifierade av tillhörande branschorganisationer. En av framgångsfaktorerna för Karlfeldtgymnasiet är just det goda samarbetet med lokala företag, noga räknat 127 stycken, som ser nyttan med samverkan genom möjligheterna att komma med önskemål och påverka.

Ville Pitkälä, teknikprogrammet, årskurs 2: ”Jag har vetat sedan två år tillbaka att jag ville läsa teknik på gymnasiet med inriktning design. Min dröm är att bli arkitekt eller ingenjör. Det är mer matte än vad jag trodde på teknikprogrammet, det är ett stort plus. Jag kan tänka mig att söka till en högskola i Tyskland efter studenten. Jag har studerat tyska sedan sexan och vill lära mig mer. Jag kan redan tre språk flytande; svenska, engelska och finska, och jag vill kunna ett fjärde språk. Vi har bra gemenskap i klassen, vi hjälps åt och vi kan fråga varandra. Jag är nöjd med mitt val”.

Nämnas kan också att bland skolans lärare i allmänna ämnen är i stort sett alla behöriga och en stor andel av de elever som senaste åren tagit studenten avslutade med fullständig gymnasieexamen.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet passar dig som tycker om mat och vill laga mat.

Fakta – Karlfeldtgymnasiet

Karlfeldtgymnasiet är en kommunal skola

Program och inriktningar:

Barn- och fritidsprogrammet
–  Fritid och hälsa
– Pedagogiskt och socialt arbete

Bygg- och anläggningsprogrammet
– Husbyggnad
– Plåtslageri

El- och energiprogrammet
– Elteknik
– Automation
– Data kommunikation

Ekonomiprogrammet
– Ekonomi
– Juridik

Fordons- och transportprogrammet
– Anläggning
– Transport
– Personbil

Försäljning- och serviceprogrammet
– Handel

Gymnasiesärskolan
– Handel
– Restaurang och bageri
– Fordon
– Vård och omsorg
– Individuella programmet

Idrottsprofiler
– LIU: e-sport, fotboll, ishockey och individuella sporter

Industritekniska programmet
– Driftsäkerhet och underhåll
– Produkt- och maskinteknik
– Svetsteknik med riksintag

Introduktionsprogrammen

Naturvetenskapsprogrammet
– Naturvetenskap

Restaurang och livsmedelsprogrammet
– Kök
– Servering

Samhällsvetenskapsprogrammet
– Beteendevetenskap (kriminologiprofil)
– Samhällsvetenskap

Teknikprogrammet
– Design- och produktutveckling
– Informations- och medieteknik

Vård- och omsorgsprogrammet
– Undersköterska

Kontaktpersoner:
– Georgios Nielsen, rektor
– Sandra Michols, bitr rektor
– Mattias Öberg, bitr rektor
– Ann-Kristin Lundin bitr rektor
– Charlotte Luff, SYV
– Ann-Sofie Vikström, SYV
– Mohamad Touma, SYV
– Alexandra Söderlund, SYV
– Erika Åsberg Davidsson, SYV

Besöksadress:
Frejgatan 9, 774 41 Avesta

Postadress:
Karlfeldtgymnasiet, 774 81 Avesta
Telefonnummer:
0226-64 53 13

E-post:
karlfeldtgymnasiet@avesta.se

Hemsida:
www.karlfeldtgymnasiet.se

Antal elever:
860 stycken

Information/Öppet Hus:
25/11 klockan 17.30.
Följ våra sociala medier, såsom Facebook