ABB-gymnasiet utbildar för en bättre värld – ”Eleverna får en gedigen kunskapsbas och utvecklas som personer”

På ABB-gymnasiet i Västerås är siktet högt ställt med visionen att utbilda för en bättre värld. Studiemotivationen är hög och eleverna utmanas ständigt i sitt tänkande. Det finns både bredd och spets i utbildningen. Entreprenörskap och egen drivkraft är en naturlig del i undervisningen med UF-företagande, projektarbeten och praktik i Sverige och utomlands.
– Våra elever får en gedigen kunskapsbas samtidigt som de tydligt utvecklas som personer. Vi vill att de går vidare och tar sig an framtidens stora utmaningar, säger rektor Hans Jakobsson.

Inspektion av samarbetande robot på spetsen.

På ABB-gymnasiet i Västerås hittar du teknikprogrammet med olika valbara profiler. Här finns också en Sverigeunik spetsutbildning mot smarta system och produkter. Skolan liknar mer en arbetsplats än den traditionella bilden av en skola och man utgår från begreppen Teamwork – Realwork – Dreamwork när man presenterar sina pedagogiska tankar och hur man arbetar.

Skolans pedagogik är problemorienterad och lösningsinriktad. I de projekt som eleverna arbetar med får de i uppdrag att lösa ett problem eller genomföra en idé. Och de får med lärarnas hjälp lära sig att hantera processen mot slutmålet. Ofta handlar det om skarpa, riktiga uppdrag från företag. Det är detta man benämner som realwork. Det krävs fantasi, kreativitet och noggrann planering. En stor del av arbetet sker i basgrupper där eleverna arbetar tillsammans och är resurser för varandra. Teamwork är ledordet. Det fungerar väldigt bra och inte bara när det är projekt, säger Hans Jakobsson, prisbelönt rektor i Västerås.
– Eleverna hjälper verkligen varandra och skapar en resultatinriktad kultur i positiv bemärkelse. Det sitter i väggarna. Sen är det viktigt att det finns lärarstöd i processen – även lärare och elever behöver fungera som team tillsammans.

Läs mer om ABB-gymnasiet och alla dess program och inriktningar här

Matilda och Edvin är båda aktiva i elevkåren.

En annan aspekt av realwork är det mycket täta samarbetet med näringslivet genom praktik, projektarbeten, föreläsningar och studiebesök. Det ges många möjligheter att knyta värdefulla kontakter i arbetslivet redan under skolgången och eleverna rustas för framtiden.
– Vi får återkoppling från både högskolor, universitet och arbetsgivare om att våra tidigare elever är väl förberedda när de har gått på ABB-gymnasiet. Många får också sommarjobb på de företag de har kontakt med, säger Hans Jakobsson.

Fokuserad avkoppling i fin miljö.

På spetsutbildningen är det särskilt stort intresse från företagen som aktivt är med och bidrar till utbildningen. Med de kunskaper eleverna får inom ny teknik blir de mycket attraktiva på arbetsmarknaden. Dessutom anordnas utbildningen i samverkan med Mälardalens högskola där eleverna har möjlighet att läsa 30 högskolepoäng under gymnasietiden.
– För elever med intresse av att komma längre inom teknik är spetsutbildningen en unik möjlighet med fokus på de områden där teknikutvecklingen är som snabbast just nu. Vi är mycket stolta över våra första spetsstudenter som gick ut i vår. De håller världsklass!

Teknik är både teori och praktik.

Att kunna komma långt både vad gäller kunskaper och personlig utveckling ligger för övrigt i skolans DNA. Hans Jakobsson utvecklar:
– Vi vill utmana och våga sikta mot stjärnorna. Vi tror på elevernas förmåga att göra världen bättre och att de sitter på lösningarna. Då måste de lämna gymnasiet med känslan att de kan, vill och vågar göra det – det är vårt dreamwork.

Maja Ericson och Elsa Wass, blivande studenter i vår, står och lyssnar på sin rektor och får frågan vad de uppskattar mest med skolan. De lyfter framför allt fram närheten till både lärare och elever.
– De bästa är gemenskapen och att man kommer väldigt nära alla här, både elever och lärare. Sen gillar jag mycket flexibiliteten i hur vi lär och att alla lärare är så hjälpsamma, säger Elsa.

Teamwork i idrottshallen.

Andra elever vi träffar uppger fler skäl till att söka till ABB-gymnasiet. Arbetssättet är något som attraherar särskilt, menar Martin Pind som tar studenten från spetsutbildningen i vår.
– Vi får roliga utmaningar i våra projekt där vi oftast arbetar med flera kurser samtidigt. Vi kan påverka arbetet mycket och får planera och styra. Man känner att man lär sig på riktigt. Vi löser problem och lär oss att samarbeta på samma gång – det finns alltid nån att ta hjälp av och vi blir mer självständiga.

Fakta – ABB-gymnasiet

Program och inriktningar:

– Teknikprogrammet TE Inriktning produktionsteknik med tre valbara profiler: Naturvetenskap, Teknisk design och Hållbart samhälle.
– Teknikprogrammet TE Spetsutbildning med inriktning mot smarta system och produkter. Utbildningen ges i samarbete med Mälardalens högskola och möjlighet finns att läsa högskolekurser under gymnasietiden.

Kontaktperson:
Hans Jakobsson, rektor. Telefonnummer: 010–498 43 08

Besöksadress:
Robotvägen 4 Postadress: 721 36 Västerås

Hemsida:
www.abbgymnasiet.se

E-post:
info@abbgymnasiet.se

Antal elever:
370 stycken

Öppet hus:
Anmälan till öppet hus på vår hemsida. Där finns också ett digitalt öppet hus.
– Lördag 20 november kl 12–15
– Tisdag 30 november kl 18–20
– Torsdag 13 januari kl 18–20

Prova-på-dagar:
Kommer att hållas under december–februari. Välkommen att vara med oss en halvdag i skolan. Information om anmälan finns på vår hemsida

Utmärkelser i urval:
– Västerås Stads pedagogiska pris: 2014, 2018
– Stora Skolledarpriset: 2018
– VAFABs miljöpris Guldäpplet: 2018
– Årets UF-skola Västmanland: 2017
– Sveriges bästa UF-skola 2015

Om ABB-gymnasiet:
ABB-gymnasiet är en av Sveriges äldsta friskolor. Utbildningen på ABB-gymnasiet förenar tekniskt kunnande, globalt tänkande och entreprenörskap och har hållbarhet som ledstjärna. Våra elever får gedigna ämneskunskaper och en god grund för vidare studier. Vi utbildar våra elever för att kunna anta utmaningar som gör världen till ett bättre ställe att leva i. Vi tror på våra elevers förmåga, på vars och ens möjlighet att utvecklas och lära sig nya saker. Vi tror på utbildning som ger kunskap och redskap för att lösa problem. Vi tror på utbildning som ger var och en av våra elever en tro på sig själv. Och som ger dem ödmjukheten att respektera andra. Kamratskap, tolerans och empati är viktigt. ABB-gymnasiet utbildar för en bättre värld. Eleverna erbjuds möjlighet att läsa ett utökat program för att kunna få full meritpoäng och behörighet till alla utbildningar på universitet och högskola.