Borgarskolan, Polhemsskolan och Vasaskolan – tre skolor i Gävle med stora valmöjligheter

Här kan du välja på allt från yrkesutbildningar som kan ge jobb direkt efter studenten till högskoleförberedande program för dig som vill studera vidare. Med stor kunskap, god samverkan och långa traditioner i skolvärlden erbjuds du som elev tre trygga år oavsett vilken av skolorna du väljer.

Borgarskolan, Polhemsskolan och Vasaskolan – tre skolor i Gävle med stora valmöjligheter

Gävle kommuns tre gymnasieskolor ligger centralt på promenadavstånd från järnvägsstationen. Vasaskolan ligger nära Stortorget, Borgarskolan inte långt därifrån och Polhemsskolan på söder. De är alla stora skolor till antalet elever räknat, men i och med att de består av flera mindre enheter skapas ändå en trivsam och familjär miljö.

Fräscha lokaler – Simon, Teknikprogrammet.

De tre kommunala skolorna samarbetar inom flera områden, bland annat i att integrera hållbar utveckling i undervisningen. Eleverna kan engagera sig i klassråd, elevråd, elevkår samt Grön Flagg-råd.
Det är viktigt att den utbildning som tillhandahålls är likvärdig, oavsett vilken skola eleven går i. Representanter från de tre skolorna träffas fortlöpande för att diskutera hur man ska arbeta och hur bedömningen av elevernas insatser ska göras så likvärdig som möjligt.

Läs mer om Borgarskolan, Polhemsskolan och Vasaskolans gymnasium och alla dess program och inriktningar här

Skolorna arbetar med internationalisering till exempel på Hotell- och turismprogrammet där APL-platser kan erbjudas utomlands om möjligheter finns. Det kan också handla om olika kurser som ger kunskaper om övriga världen. Genom de internationella profilerna på Vasaskolans naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogram sker samverkan och utbyte med skolor i andra länder.
– Man kan säga att internationalisering finns på alla tre skolorna men på lite olika sätt, säger studie- och yrkesvägledare Helen Jonsson.

Är du idrottsintresserad erbjuds Nationell idrottsutbildning, NIU, på vissa program på skolorna inom fotboll, friidrott, golf och ishockey. Lokal idrottsutbildning, LIU, erbjuds om du är aktiv inom en lagsport eller en individuell idrott. Här kan du läsa mer om de båda alternativen, www.gavle.se/niu samt www.gavle.se/liu, för att få veta vilka program på skolorna som erbjuder detta.

Vasaskolan, Borgarskolan och Polhemsskolan arbetar kontinuerligt med trygghet enligt Gävlemodellen. Modellen har som mål att skapa ett så bra skolklimat som möjligt, fritt från kränkningar, trakasserier, diskriminering och mobbing. Arbetet har resulterat i en bättre skolmiljö på alla tre skolorna. På varje skola finns även elevhälsoteam, studie- och yrkesvägledare, bibliotek samt specialanpassade lokaler.

Lärarna utmärker sig genom sitt stora engagemang. De brinner för sina ämnen, är flexibla och gör allt för att eleverna ska nå sina mål.

Många lärare är entusiastiska och älskar sitt ämne – Philip, Humanistiska programmet.

Att välja att studera vidare är att välja möjligheter. Som elev hos oss kan du läsa in den grundläggande behörigheten till högskola eller universitet på samtliga skolors program.
– Men i stället för att börja med att välja skola tycker jag att du ska kika på poängplanerna och titta på vilka kurser som erbjuds. Vad vill du lära dig? Vilka kurser verkar roliga och intressanta? Är något roligt är det lättare att lyckas med sina studier. Även om det är samma program som skolorna erbjuder kan inriktningarna skilja sig åt, så välj program före skola, i stället för tvärtom, tipsar Helen Jonsson.

På yrkesutbildningarna får du som elev utveckla dina teoretiska kunskaper genom APL, arbetsplatsförlagt lärande.

Efter praktiken känner man sig som ett proffs – Jennifer, Restaurang och livsmedelsprogrammet.

Industritekniska programmet har en lärlingsutbildning. Det innebär att delar av utbildningen ges på arbetsplatser flera dagar i veckan under ditt andra och tredje år.

Vi har samarbete med Korsnäs, Stora Enso, Swedpaper och Smurfit kappa – Linn, Industritekniska programmet.

En nyhet för i år är Försäljnings- och serviceprogrammet som ersätter Handels- och administrationsprogrammet. Det är ett yrkesprogram för dig som vill arbeta med handel i olika former.

Vad du än vill bli, välkommen till oss!

Fakta – Borgis, Polhem och Vasa

Antal elever: 
●  Borgarskolan 779
●  Polhemsskolan 1226
●  Vasaskolan 997

Webbsida
www.gavle.se/borgispolhemvasa

Besöksadress
● Borgarskolan: Valbogatan 9, Gävle
● Polhemsskolan: Kaserngatan 67, Gävle
● Vasaskolan: Norra Kungsgatan 15, Gävle

Hos oss:
● Bibliotek
● Elevföreningar
● Elevhälsa
● Elevkår
● Entreprenörskap
● Högskolebehörighet
● Idrottsutbildningar
● Internationella utbyten
● Lärande för hållbar utveckling