Viljan – en skola för dig som behöver något annat

Viljan skiljer sig på många olika sätt från de flesta andra gymnasieskolor. Den utgörs redan från början av en anpassad miljö med utgångspunkt från att eleverna har någon form av neuropsykiatrisk funktionsskillnad – främst inom autismspektrum.

Glad anda under lektionen i samhällskunskap. Hernán leder och Gabriel lär.

Skolan håller till i Ramnäs prästgård och är nyligen rustad för att passa skolverksamhet. Inomhus är ljust och luftigt med få dekorationer vilket gör det enklare för eleverna att sortera intrycken. Matsalen används mellan måltiderna som lärstudio dit eleverna kan gå för att fördjupa sig i ett ämne eller få hjälp med något. I lärstudion finns alltid en lärare tillgänglig. Skolan hyr också Klockargården där fokus ligger på skapande verksamhet. 

Vi som arbetar på Viljan vet att skoldagen behöver hålla en tydlig struktur, att förutsägbarhet och individanpassning är viktigt och att överraskningar ska undvikas i största möjliga mån. Vi vet också att socialt samspel och kommunikation kan vara knepigt och därför finns alltid någon till hands för att coacha och lära ut sociala färdigheter.

Sebastian tecknar under djup koncentration. Resurspedagog Pernilla håller sällskap.

För att möta upp nödvändigheten i individanpassning och coaching har Viljan hög personaltäthet. Skolan har 14 anställda; 10 lärare, en samordnare, en resurspedagog, en administratör och en rektor som även verkar som specialpedagog.  Skolan har en enda regel; att vara sjysta mot varandra. Alla ska kunna känna sig trygga och må bra här.  

– Det är oerhört viktigt att skapa en trygg atmosfär under raster och eventuella håltimmar, säger Tobias Hedman, resurspedagog på skolan. Vi arbetar aktivt för att alla elever ska kunna ingå i en gemenskap. Det är inte alla som vill eller förmår delta i gemensamma aktiviteter och det är givetvis frivilligt, men vi strävar efter att skapa möjligheter för våra elever att socialisera och känna tillhörighet. Många elever som kommer till oss har tidigare upplevt någon form av utanförskap. 

Ramnäs prästgård, byggd i början av 1800-talet, är skolans huvudbyggnad.

Viljan har cirka 40 elevplatser fördelade på små elevgrupper. Den största elevgruppen kan bestå av 5–6 elever och någon eller några får tillfälligtvis individuell undervisning. Det vanligaste är att grupperna utgörs av 3–4 elever. 

Vi arbetar aktivt för att alla elever ska kunna ingå i en gemenskap.  Resurspedagog Tobias Hedman

Alla elever har sin egen handledare som hen har enskilda inplanerade målsamtal med. Målsamtalen syftar till att eleven ska nå så långt som möjligt i sin utbildning och i sin personliga utveckling. Det handlar om att fånga upp synpunkter och önskemål, och om att hitta och tillgodose behov och stimulans. 

Klockargården är en plats för skapande verksamhet och fungerar som en oas för eleverna. Där kan de vara på håltimmar eller om de behöver gå ifrån och ta en paus från annat.

Viljan har en strävan att ge alla elever förståelse för vad en diagnos inom autismspektrum kan innebära, generellt och individuellt. Eleverna får hjälp med att hitta strategier som är användbara i vardagen. På Viljan hittar de sätt ta vara på sina styrkor och tillgångar.

Viljan friskola 

Program och inriktningar:

Samhällsvetenskapsprogrammet eller Introduktionsprogrammen programinriktat val eller individuellt alternativ.

Besöksadress:

Bergslagsvägen 17 (Prästgården), Ramnäs.

Postadress:

Bergslagsvägen 17 730 60 Ramnäs.

Telefonnummer:

0705–81 52 52 (till skolan) 0768–99 98 67 (till rektor).

E-post:

susan.engblom@viljan.se 

Hemsida:

www.viljanfriskola.se 

Antal elever:

Cirka 40.

Öppet Hus:

På grund av coronapandemin kommer vi inte att arrangera öppet hus den här hösten. Däremot kan de som önskar boka in ett enskilt studiebesök genom att kontakta rektor Susan på 0768- 99 98 67.