Staffangymnasiet, Torsbergsgymnasiet och Höghammargymnasiet – skolor med både bredd och spets: ”Stort utbud”

Hälsinglands Utbildningsförbund är huvudman till Staffangymnasiet i Söderhamn samt Torsbergsgymnasiet och Höghammargymnasiet (gymnasiesärskola) i Bollnäs.
Här erbjuds ett brett utbud av såväl yrkesprogram som högskoleförberedande program i kombination med idrottsutbildningar på olika nivåer.

Akrem och Emma går IB-programmet.

På Staffangymnasiet i Söderhamn går nästan 700 elever och på Torsbergsgymnasiet i Bollnäs går ca 550 elever i trygga och trivsamma miljöer. Här är lärande den viktigaste källan till inspiration och drivkraften för engagemang, nyskapande och utveckling.

Båda skolorna ger dig möjlighet att bli bra på just det du är intresserad av. Här finns ett stort utbud av program med både bredd och spets. Du kan välja mellan program av hög kvalitet, allt från yrkesutbildningar med goda möjligheter att få arbete direkt efter skolan till högskoleförberedande program med stora valmöjligheter.

Flera av skolornas yrkesutbildningar är lärlingsbaserade, alltså delvis arbetsplatsförlagda, vilket ger god verklighetsförankring och viktiga kontakter med det lokala näringslivet. Du har även möjlighet att komplettera vissa program med en satsning inom den idrott du satsar på. I Bollnäs finns NIU Bandy, NIU Friidrott eller NIU Handboll och i Söderhamn finns NIU Bordtennis. Vid sidan av NIU ger båda skolorna möjlighet till satsning inom den idrott du utövar. I Bollnäs finns dessutom ett Riksidrottsgymnasium för friidrottselever med funktionsvariation.

RIG-utbildningen i Bollnäs är erkänd, har duktiga lärare och gott renommé. Hit kommer elever från hela landet för förädla sin friidrottstalang. Riksidrottsgymnasiet omfattar samtliga klasser: idrottare med rörelsehinder, synskada och intellektuell funktionsvariation. Om du är rörelsehindrad eller synskadad studerar du vid Torsbergsgymnasiet och om du har en intellektuell funktionsvariation studerar du vid Höghammargymnasiets gymnasiesärskola. Träningen äger till största del rum i Höghammarhallen, speciellt byggd och anpassad för ändamålet.

I drygt 20 år har Torsbergsgymnasiet erbjudit det populära programmet International Baccalaureate. Det är ett internationellt program där all undervisning sker på engelska. Som elev har du stor valfrihet och möjlighet att själv forma din utbildning. Utbildningen finns inte på så många platser i Sverige och den har riksintag med sökande från hela landet. IB leder till en internationell studentexamen, IB Diploma, som öppnar dörrar till universitet och högskolor i såväl Sverige som utomlands.

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program där fokus ligger på att förbereda dig som elev för högre studier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. Programmet går att läsa med olika inriktningar. I Söderhamn finns musikinriktningen och i Bollnäs samverkar fyra inriktningar i en profil mot musikdramatik. Ljudteknik i Bollnäs är en särskild variant vilket innebär att elever i hela Sverige är välkomna att söka.
Estetprogrammet går att läsa i både Söderhamn och Bollnäs och det håller hög kvalitet och har gott renommé på båda skolorna. Utbildningen ger en bred grund som gör att du kan arbeta direkt efter examen eller välja att studera vidare till exempelvis lärare, producent, ljudtekniker, musiker, artist, ljuddesigner, musikproducent eller egentligen vad som helst med rätt tillval.

Foto: Katarina Hansson

Både Staffangymnasiet och Torsbergsgymnasiet är certifierade i Teknikcollege samt Vård- och omsorgscollege. Certifieringarna är en kvalitetsstämpel som innebär att programmet håller de krav som arbetsgivare i branschen ställer på sina framtida medarbetare. Du som elev kan känna dig trygg med att du har den kompetens som krävs på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. På flera av yrkesprogrammen finns möjlighet till gymnasial lärlingsanställning, GLA. Då kan du bli anställd av ett företag och få lön samtidigt som du går i skolan.

Hälsinglands Utbildningsförbund är ett kommunalförbund med uppdraget att möta studerandes efterfrågan på utbildning med bredd och kvalitet. Förbundet driver bland annat Staffangymnasiet, Torsbergsgymnasiet och Höghammargymnasiet, samt IM-program i Nordanstig och vuxenutbildning i de tre medlemskommunerna.

Hälsinglands Utbildningsförbund;
Staffangymnasiet, Torsbergsgymnasiet och Höghammargymnasiet 

Program: 
SG – Bara på Staffangymnasiet
TG – Bara på Torsbergsgymnasiet

● Barn & Fritid
● Bygg & Anläggning
● Ekonomi
● Estetiska
● Fordon & Transport
● Handel & Administration
● Hantverk
● Hotell & Turism
● Restaurang & Livsmedel
● Samhällsvetenskap
● Vård & Omsorg
● Industritekniska (TG)
● International Baccalaureate (TG)
● Teknik (SG)
● El & Energi (SG)
● Naturvetenskap (SG)

Genom ett samverkansavtal mellan Hälsinglands Utbildningsförbund och Ockelbo kommun erbjuds elever i Ockelbo att söka samtliga program förutom Estetiska, Fordon & Transport och Restaurang och Livsmedel.

Kontaktperson:
Kontaktuppgifter till SYV hittar du på våra hemsidor

Telefonnummer:
● Staffangymnasiet: 010-454 11 20
● Torsbergsgymnasiet: 010-454 11 10

Hemsidor:
Staffangymnasiet.se
Torsbergsgymnasiet.se

Besöksadresser:
● Staffangymnasiet, Norrtullsgatan 3, 826 31 Söderhamn
● Torsbergsgymnasiet, Läroverksgatan 36, 821 33 Bollnäs

E-postadresser:
● staffangymnasiet@hufb.se
● torsbergsgymnasiet@hufb.se

Antal elever:
● Staffangymnasiet 675
● Torsbergsgymnasiet 550

Huvudman:
Hälsinglands Utbildningsförbund