Praktiska Gymnasiet i Gävle – utbildningar som leder till jobb direkt efter studenten: ”Elever trivs och är trygga”

Praktiska Gymnasiet i Gävle är en liten skola med hög trivsel och stort engagemang. Skolan erbjuder tre yrkesprogram. Målet är att eleverna ska få en utbildning som efterfrågas av branschen och ger goda jobbmöjligheter direkt efter studenten.
Idag går 80 procent av eleverna från Praktiska Gymnasiet till jobb eller vidare studier efter studenten.

Yrkesprogrammen på Praktiska Gymnasiet är Bygg- och anläggningsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet.

Praktiska Gymnasiet har funnits i Gävle sedan 2009. Praktiska har 33 skolor runt om i landet. Idag går 150 elever i skolan i Gävle, ett antal som ökar varje år.

Under senare tid har stora förändringar genomförts på ett framgångsrikt sätt. Man har bland annat sett över rutiner, anställt mer personal och byggt om i verkstäderna.
– Praktiska Gymnasiet i Gävle är i stort en väl fungerande skola med elever som trivs och känner sig trygga, har en stabil och kompetent personalgrupp, ett komplett elevhälsoteam och ett gott samarbete med det lokala näringslivet, säger Nils-Åke Andersson, rektor.

Skolan erbjuder tre yrkesprogram med olika inriktningar. För den som saknar gymnasiebehörighet finns olika typer av introduktionsprogram riktade mot yrkesprogrammen. Målet med introduktionsprogrammen är att bli behörig till ett yrkesprogram eller att bli anställningsbar. Yrkesprogrammen på Praktiska Gymnasiet i Gävle är Bygg- och anläggningsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet. På skolan kan du få både en yrkesexamen och möjlighet att läsa in grundläggande högskolebehörighet om du skulle vilja läsa vidare eller lära dig ett annat yrke i framtiden.

Stina Bichsel.

I skolan varvas teori med arbetsplatsförlagt lärande, så kallad APL. Grundläggande träning och fördjupad teori får du inne i skolan medan du under APL lär dig det praktiska inom yrket på en riktig arbetsplats. Från årskurs 2 finns möjlighet att bli lärling. Som lärling är minst halva utbildningstiden på en arbetsplats. Du läser samma kurser som övriga elever och har samma mål som på ett traditionellt yrkesprogram.

Genom skolan finns möjlighet till Gymnasial lärlingsanställning (GLA). Skillnaden är att du är anställd på en arbetsplats där du tillbringar minst hälften av tiden under din gymnasieutbildning.

Det råder stor brist på arbetskraft i många praktiska yrken, inte bara i Sverige utan även runt om i världen. Praktiska Gymnasiet i Gävle hjälper dig att hitta din väg in i arbetslivet. Välkommen!

”Jag vill bli polis och valde programmet för att lära mig mer om sociala beteenden. Vi får lära oss hur man bemöter människor med olika förutsättningar och om diagnoser som ADHD och Aspergers. Mycket av det vi läser, ger mig erfarenhet jag har användning för i arbetet” – Anton Wågberg, årskurs 2 på Barn och fritid.

”Känslan av att jobba, få betalt och att bli självförsörjande gör att motivationen ökar” –Morteza Husseini, årskurs 2 på Bygg och anläggning, lärlingsanställd.

Anton Wågberg (till vänster) och Morteza Husseini (till höger).

Praktiska Gymnasiet Gävle

Program och inriktningar:
● Bygg och anläggning: med inriktningar Husbyggnad eller Måleri.
● Barn och fritid: med inriktningar Fritid och hälsa eller Pedagogiskt och socialt arbete.
● VVS och fastighet: med inriktningar Fastighet eller VVS.
● Introduktionsprogram: Programinriktat val (IMV) och Yrkesintroduktion (IMY)

Kontaktpersoner:
● Nils-Åke Andersson, rektor: 070-250 98 45
● Emelie Eklöv, studie- och yrkesvägledare: 072-400 81 56

Hemsida:
praktiska.se/gavle

Besöksadress:
Förrådsgatan 5

Postadress:
803 09 Gävle

E-post:
gavle@praktiska.se

Antal elever:
150

Ägare:
AcadeMedia