Borgis, Polhem och Vasa – de kommunala gymnasieskolorna i Gävle: ”Finns något för alla, oavsett vad du vill bli”

I Gävle kommun finns tre kommunala gymnasieskolor – Borgarskolan, Polhemsskolan och Vasaskolan. Alla med olika fokus och inriktning men samtidigt väldigt mycket gemensamt. Tillsammans erbjuder skolorna 17 program med 39 olika inriktningar. Här finns något för alla, oavsett vad du vill bli. Vad väljer du?

Det finns möjlighet att kombinera studier med elitsatsning och intresse.

När du väljer någon av Gävles kommunala skolor får du lärare med spetskompetens och engagemang. Du väljer högskolebehörighet, möjlighet till elitidrottsatsningar och internationell inriktning. Du erbjuds arbetsplatsförlagt lärande, lärlingsplatser, entreprenörskap och kontakter med ledande företag. Kort sagt – stora valmöjligheter.

Det finns möjlighet att kombinera studier med elitsatsning och intresse. En av eleverna på Borgarskolan är Oliver Holmström. Han går sista året på Samhällsvetenskapsprogrammet med NIU Fotboll. NIU betyder Nationellt godkänd idrottsutbildning och innebär att Oliver kombinerar studierna i skolan med en elitsatsning inom fotboll. Två morgnar i veckan får han träna på skoltid. Utöver det tränar han fyra dagar i veckan med sin klubb Gefle IF.
– Det främsta skälet att jag valde just Borgis var att det gick att kombinera en bra grundutbildning med fotboll som är mitt största intresse, berättar Oliver. Det funkar jättebra och studierna blir inte lidande för att vi tränar mycket, utbildningen är anpassad efter det. Alla i klassen är idrottsintresserade så vi har mycket gemensamt och väldigt roligt ihop.

Borgarskolan.

Alec Pettersson går andra året på Samhällsvetenskapsprogrammet med internationell inriktning på Vasaskolan. Eftersom Alec är språkintresserad och vill läsa litteraturvetenskap på universitetet var Vasaskolan ett naturligt val för henne.
– Jag valde Vasaskolan för att deras utbud och inriktning passar mig. Det är en skön mix av människor i skolan, vilket ger en härlig atmosfär och stämning. Här finns också ett aktivt föreningsliv, vilket jag gillar, säger Alec. Anledningen att jag valde just internationell inriktning är för att jag vill läsa mycket engelska och åka utomlands på studieresa i trean.

Vasaskolan.

Efter studenten drömmer Oliver Holmström om att plugga på fotbollscollege i USA. För Alec lockar studier i Umeå med målet att bli professor i litteraturkunskap. Drömmarna är stora, ambitionen hög och tron på framtiden orubblig. Precis som det ska vara när man är student.

Tre skolor ger utrymme för utveckling. Malin Ljungkrantz är förstelärare inom entreprenörskap och entreprenöriellt lärande på Polhemsskolan. Rollen som förstelärare ger Malin utrymme att fördjupa sig i sina egna ämnen och även delta i projekt som utvecklar skolan. Hon uppskattar att vara lärare på en skola som samarbetar med två andra stora gymnasieskolor. Att ha gemensamma rutiner, samarbeta kring viktiga frågor och ha möjlighet att rådfråga kunniga lärarkollegor ser hon som
värdefullt.
– Jag ser det som ett privilegium att få följa eleverna under dessa händelserika år i livet. Att få vara en del av deras resa och fylla deras ryggsäckar med viktiga verktyg och kunskaper är en ynnest. Dynamiken i klassrummet och engagemanget från eleverna ger mig massor av energi och gör att jag älskar mitt jobb som lärare, säger Malin.

Polhemsskolan.

De tre kommunala skolorna samarbetar inom flera områden. Ett av dem är hållbar utveckling där man arbetar för att integrera hållbar utveckling i undervisningen. Eleverna kan välja att engagera sig genom elevråd, klassråd, elevkår och Grön Flagg-råd.

Ett annat område är att se till att den utbildning som tillhandahålls i skolorna är likvärdig, oavsett vilken skola eleven går i. För att säkerställa det träffas representanter från de olika skolorna varje år för att diskutera hur man ska arbeta och hur bedömning av elevernas insatser ska göras så likvärdigt som möjligt. För att skapa trygga och goda lärandemiljöer fria från kränkningar, trakasserier, diskriminering och mobbning samarbetar Borgis, Polhem och Vasa med Brottsförebyggarna i Gävle (BIG) i form av Gävle­modellen. Ett arbete som har resulterat i en bättre skolmiljö.

På Polhemsskolan finns även en Gymnasiesärskola. Utbildningen ger eleverna en god grund för yrkesverksamhet, aktivt deltagande i samhällslivet, personlig utveckling och fortsatta studier inom vuxen­utbildning eller folkhögskola. Här finns fem nationella program att välja bland och för den som inte har förutsättningar att följa utbildningen i ett nationellt program erbjuds även ett individuellt program.

Samtliga tre skolor erbjuder Introduktionsprogram. De elever som inte är behöriga till ett nationellt program, har rätt att gå ett introduktionsprogram som ger möjlighet att komma in på ett nationellt program. Det finns fyra olika introduktionsprogram att välja bland, beroende på vad som passar eleven bäst.

På samtliga tre skolor finns även elevhälsa, studie- och yrkesvägledare, bibliotek och specialanpassade lokaler.

Borgis – Polhem – Vasa

Program och inriktningar:
17 program med 39 olika inriktningar. Se websida

Antal elever:
● Borgarskolan: 814 elever
● Polhemsskolan: 1260 elever
● Vasaskolan: 981 elever

Webbsida:
www.gavle.se/borgispolhemvasa

Besöksadresser:
● Borgarskolan: Valbogatan 9, Gävle
● Polhemsskolan: Kaserngatan 67, Gävle
● Vasaskolan: Norra Kungsgatan 15, Gävle

Hos oss:
● Bibliotek
● Elevföreningar
● Elevhälsa
● Elevkår
● Entreprenörskap
● Högskolebehörighet
● Idrottsutbildningar
● Internationella utbyten
● Lärande för hållbar utveckling

Ägare:
Gävle Kommun