Viljan – en skola för dig som behöver något annat

Viljan skiljer sig på många olika sätt från de flesta andra gymnasieskolor. Den utgörs redan från början av en anpassad miljö med utgångspunkt från att eleverna har någon form av neuropsykiatrisk funktionsskillnad – främst inom Autismspektrum.

Rebecca pluggar historia med stöd av resurspedagog Pernilla.

Skolan håller till i Ramnäs prästgård, byggd i början av 1800-talet, och nyligen rustad för att passa skolverksamhet. Inomhus är ljust och luftigt med få dekorationer vilket gör det enklare för eleverna att sortera intrycken. Växter pryder fönsterbrädorna.
Skolan, som nu har 37 elever, har ansökt om att få hyra lokaler även i Klockargården.
– Vi som arbetar på Viljan vet att skoldagen behöver hålla en tydlig struktur, att förutsägbarhet och individanpassning är viktigt och att överraskningar ska undvikas i största möjliga mån. Vi vet också att socialt samspel och kommunikation kan vara knepigt och därför finns alltid någon till hands för att coacha och lära ut sociala färdigheter.

Rummen är ljusa och har få dekorationer.

För att möta upp nödvändigheten i individanpassning och coaching har Viljan hög personaltäthet. Skolan har 14 anställda; 10 lärare, en samordnare, en resurspedagog, en administratör och en rektor.  Skolan har en enda regel; att vara sjysta mot varandra. Alla ska kunna känna sig trygga och må bra här.
– Det är oerhört viktigt att skapa en trygg atmosfär under raster och eventuella håltimmar, säger Tobias Hedman, resurspedagog på skolan. Vi arbetar aktivt för att alla elever ska kunna ingå i en gemenskap. Det är inte alla som vill eller förmår delta i gemensamma aktiviteter och det är givetvis frivilligt, men vi strävar efter att skapa möjligheter för våra elever att socialisera och känna tillhörighet. Många elever som kommer till oss har tidigare upplevt någon form av utanförskap.

Skolan har en enda regel: Att vara sjysta mot varandra

Viljan har 37 elevplatser fördelade på små elevgrupper. Den största elevgruppen kan bestå av 5–6 elever och någon eller några får tillfälligtvis individuell undervisning. Det vanligaste är att grupperna utgörs av 3–4 elever.

Alla elever har sin egen handledare som hen har enskilda inplanerade målsamtal med. Målsamtalen syftar till att eleven ska nå så långt som möjligt i sin utbildning och i sin personliga utveckling. Det handlar om att fånga upp synpunkter och önskemål, om att hitta och tillgodose behov och stimulans.

Instruktionerna är tydliga på skolan.

Viljan har en strävan att ge alla elever förståelse för vad en diagnos inom autismspektrum kan innebära, generellt och individuellt. Eleverna får hjälp med att hitta strategier som är användbara i vardagen. På Viljan hittar de sätt ta vara på sina styrkor och tillgångar.

Viljan Friskola

Program och inriktningar:
Samhällsprogrammet
Introduktionsprogrammet

Besöksadress:
Bergslagsvägen 17 (Prästgården), Ramnäs

Postadress:

Bergslagsvägen 17
730 60 Ramnäs

Telefonnummer:

0705–81 52 52 (till skolan)
0768–99 98 67 (till rektor)

E-post:
susan.engblom@viljan.se

Hemsida:
www.viljanfriskola.se

Antal elever:
37

Öppet hus:
18/11 kl. 18:00
Om man vill boka in enskilt studiebesök är man välkommen att ringa 0768–99 98 67.