Kunskapsgymnasiet lär dig leda dig själv och andra

I år har Kunskapsgymnasiet kommit i gång på allvar med sin ledarskapsprofil. För eleverna handlar det om att utvecklas, ta ansvar för sina studier och att leda sig själva mot uppsatta mål. Men ledarskapsproflen kan även komma till nytta i framtida arbetsliv där ledarskap ingår.

På bilden elever från naturvetenskapliga programmet, samhällsprogrammet och ekonomiprogrammet på Kunskapsgymnasiet. På frågan hur skolans ledarskapsprofil har påverkat dem svarar en elev så här: ”Det man hör från andra elever som har gått här och som nu pluggar på universitet, är att det har väldigt stor nytta av att kunna sätta egna mål och planera”.

De flesta elever som går eller har gått på Kunskapsgymnasiet i Västerås väljer högre studier efter gymnasiet.
– Ledarskapsprofilen är en väg för att bli så driven som möjligt som individ, att klara arbetslivet och studentlivet med deadlines, nå de mål man sätter upp, kunna arbeta i grupp men också självständigt och kunna ta ansvar för det man gör, förklarar rektor Linda Stevadotter.

Eleverna utvecklas varannan vecka i gruppsamtal med ca tio andra elever där en studiecoach är med och vägleder samtalen i rätt riktning.
– På det sättet får en elev tio olika infallsvinklar på ett dilemma, och får också träna på att tänka ut och presentera lösningar på andras problem, säger Linda.

Man märker stor skillnad på en vanlig skola och Kunskapsgymnasiet.

Varje elev träffar också sin studiecoach på egen hand varannan vecka i ett coachande samtal, och får där hjälp med att planera sina studier och lära sig att analysera och bedöma sitt eget studieresultat.

Utöver tre lektionstimmar per ämne erbjuds eleverna fyra timmars lärarledda studieforum varje vecka. Med all professionell coachning, omtyckta och duktiga lärare och studieforum får varje elev en väldigt bra grund till såväl ledarskap som fördjupade ämneskunskaper. Naturligtvis ger detta mycket goda möjligheter att nå sina betygsmål.

Fatima Al-Sheik går andra året på naturvetenskapliga programmet. Hon höjer skolan, lärarna och pedagogiken. Hon säger att hon inte hade kommit så långt som hon har gjort om det inte varit för all hjälp och allt stöd hon har fått.
– Jag vill försöka att bli läkare och ge tillbaka lite av det jag har fått av Sverige, jag tycker att Kunskapsgymnasiet levererar suveränt, här får man vara den man är, säger hon

Kunskapsgymnasiet

Program och inriktningar:

  • Samhällsvetenskapsprogrammet. Inriktningar: Beteendevetenskap, Samhällsvetenskap
  • Naturvetenskapsprogrammet. Inriktningar: Naturvetenskap Samhällsvetenskap
  • Ekonomiprogrammet. Inriktningar: Ekonomi, Juridik

Kontaktperson/er:
Linda Stevadotter, rektor

Besöksadress:
Port-Anders gata 1
722 12 Västerås

E-post:
linda.stevadotter@kunskapsgymnasiet.se

Hemsida:
www.kunskapsgymnasiet.se/vasteras

Antal elever:
ca 270

Öppet hus:

  • 14/11
  • 11/12
  • 11/2
  • 15/4
  • 23/4

Samtliga datum klockan 18-20

Prova på-veckor:
Anmäl dig till  lena.pettersson@kunskapsgymnasiet.se
Vecka 48 kl 9–13, Vecka 3 kl 9–13

På Kunskapsgymnasiet är närheten mellan elever och lärare påtaglig. Din studiecoach, som också är en av dina lärare, coachar och stödjer dig att nå längre än du själv trodde var möjligt. Du tillhör också en studiegrupp där ni under ledning av studiecoachen arbetar tillsammans kring bland annat ledarskap, grupprocesser, studieteknik och lär tillsammans och av varandra.

Ekonomiprogrammet får du en bred utbildning inom ekonomi och juridik. En utmaning blir att starta ett företag inom ramen för Ung Företagsamhet och möta elever från andra Kunskapsgymnasier i tävlingen “Business Challenge”. Vi har flera samarbeten med näringslivet och en av höjdpunkterna blir att starta ett eget”UF-företag” i årskurs tre.

Väljer du Naturvetenskapsprogrammet får du en utbildning som ger dig många möjligheter inför framtiden. Vi har ett utbyte med Åbo akademi dit du har möjlighet att få åka och samarbeta med en forskare kring ditt gymnasiearbete.

Samhällsvetenskapsprogrammet arbetar vi med förståelse för vårt samhälle, d.v.s. för Västerås, Sverige och världen utanför. Men vi arbetar också med att du ska få förståelse för vem du är och vilken roll du spelar i samhället. Vi har också “Global buddies”, där har du möjlighet att delta i ett utbytesprojekt med Indien.