Karlfeldtgymnasiet – skolan som ger dig trygghet och goda resultat

Många väljer Karlfeldtgymnasiet. Skolans program är i stort sett fyllda, en ny inriktning på industritekniska programmet har startat, elevenkäten talar om att eleverna trivs, och den lugna atmosfären går nästan att ta på när man kliver in genom Kopparporten.
Axel Grobecker och Oscar Karlsson är klasskompisar på industritekniska programmet, år 3. Axel har valt inriktning svets och plåt, Oscar maskinbearbetning. I år gör eleverna sammanlagt 24 veckors praktik, lite mindre under år 1 och 2. ”Jag sökte till det här programmet för att det är lätt att få ett välbetalt jobb efteråt. Det är kul och man lär sig mycket”, säger Oscar. ” Det är kreativt och roligt att arbeta med något praktiskt, och lätt att få jobb. Det här passar mig”, säger Axel.

Axel Grobecker och Oscar Karlsson är klasskompisar på industritekniska programmet, år 3. Axel har valt inriktning svets och plåt, Oscar maskinbearbetning. I år gör eleverna sammanlagt 24 veckors praktik, lite mindre under år 1 och 2. ”Jag sökte till det här programmet för att det är lätt att få ett välbetalt jobb efteråt. Det är kul och man lär sig mycket”, säger Oscar. ” Det är kreativt och roligt att arbeta med något praktiskt, och lätt att få jobb. Det här passar mig”, säger Axel.

De flesta elever i närområdet söker sig till Karlfeldtgymnasiet, men många kommer även från orterna runt om. Många elever pendlar från kommuner i närheten.

Karlfeldtgymnasiet har mycket goda kontakter med näringslivet på orten där Stora Enso och Outokumpu är de största industrierna. Många av yrkesprogrammens elever går ut i jobb direkt efter studenten.

97 procent av alla lärare i allmänna ämnen är behöriga

Redan tidigare har inriktningen elteknik varit knuten till Elektronikbranschens gymnasieskolor, ETG, men nu är Karlfeldtgymnasiet först i Sverige att erbjuda ETG inom automation. Det innebär att lärlingstiden förkortas med ungefär två tredjedelar vilket gör att man snabbare blir färdig yrkesman. Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege garanterar en hög utbildningskvalitet.

Möjligheterna att utöva sin idrott genom idrottscollege lockar många ungdomar. Inom det individuella valet får eleverna både teoretiska kunskaper i träningskunskap och praktiska kunskaper i till exempel hockey, fotboll, ridning, innebandy och friidrott men även i e-sport.

Runt 90 procent av eleverna går ut från Karlfeldtgymnasiet med gymnasieexamen, en mycket hög siffra jämfört med riket i övrigt. 97 procent av alla lärare i allmänna ämnen är behöriga.

Skolan har en väl fungerande elevhälsa. Elever som behöver extra stöd får hjälp av skolans special-pedagoger/lärare och resurslärare i de utrymmen som kallas Studiero.

Faktarutan
Karlfeldtgymnasiet Kommunal skola

Program och inriktningar

Barn- och fritidsprogrammet
Fritid och hälsa
Pedagogiskt arbete

Bygg- och anläggningsprogrammet
Husbyggnad

El- och energiprogrammet
Elteknik
Automation

Ekonomiprogrammet
Ekonomi
Juridik

Fordons- och transportprogrammet
Anläggning
Transport

Handels- och administrationsprogrammet
Handel och service

Idrottsprofiler
LIU: e-sport, fotboll, individuella sporter, innebandy, ishockey

Industritekniska programmet

Driftsäkerhet och underhåll
Produkt- och maskinteknik
Svetsteknik med riksintag

Introduktionsprogrammen

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet

Beteendevetenskap
Samhällsvetenskap

Teknikprogrammet

Design- och produktutveckling
Informations- och medieteknik

Vård- och omsorgsprogrammet

Kontaktpersoner:
Rolf Engman, gymnasiechef och rektor
Sandra Michols, bitr rektor
Mattias Öberg, bitr rektor
Georgios Nielsen, bitr rektor
Charlotte Luff, SYV
Elin Dovås, SYV
Tony Back, SYV
Alexandra Söderlund, SYV
Cecilia Sundberg, SYV

Besöksadress:
Frejgatan 9, 774 41 Avesta

Postadress:
Karlfeldtgymnasiet, 774 81 Avesta

Telefonnummer:
0226-64 53 13

E-post:
karlfeldtgymnasiet@avesta.se

Hemsida:
www.karlfeldtgymnasiet.se

Antal elever:
775

Informationskväll/Öppet Hus:
19 november kl 18:00-20:30

Fordonsprogrammet 23/11 10:00-13:00