ABB Ludvika Industrigymnasium rustar för livet efter skolan

På 25-årsjubilerande ABB Industrigymnasium i Västerås och Ludvika är studiemotivationen hög och eleverna utmanas ständigt i sitt tänkande. Det finns både bredd och spets i utbildningen. Entreprenörskap och egen drivkraft är en naturlig del i undervisningen med UF-företagande, projektarbeten och praktik i Sverige och utomlands. ”Våra elever får en gedigen kunskapsbas samtidigt som de tydligt utvecklas som personer”, säger rektor Hans Jakobsson som förra året tilldelades Stora Skolledarpriset.

ABB Ludvika Industrigymnasium rustar för livet efter skolan

På ABB Industrigymnasium hittar du teknikprogrammet med olika valbara profiler. Inom teknikprogrammet finns i Västerås också en Sverigeunik spetsutbildning mot smarta system och produkter. Skolan liknar mer en arbetsplats än den traditionella bilden av en skola och nivån på den tekniska utrustningen är hög. Det eleverna arbetar med är den teknik som de möter på sin praktik ute på regionens företag.

Skolans pedagogik är problemorienterad och lösningsinriktad. I de projekt som eleverna arbetar med får de i uppdrag att lösa ett problem eller genomföra en idé. Och de får med lärarnas hjälp lära sig att hantera processen mot slutmålet. Ofta handlar det om skarpa, riktiga uppdrag från uppdragsgivare inom näringslivet. Det krävs fantasi, kreativitet och noggrann planering. En stor del av arbetet sker i basgrupper där eleverna arbetar tillsammans och är resurser för varandra. Det fungerar väldigt bra, säger Hans Jakobsson, rektor i Västerås.
– Eleverna hjälper verkligen varandra och skapar en resultatinriktad kultur i positiv bemärkelse. Det sitter i väggarna. Även om eleverna fungerar som resurser för varandra är lärarna ständigt tillgängliga. Tanken är att eleverna inte ska behöva ta med sig arbetet hem, berättar Lena Eliasson, rektor i Ludvika

Det täta samarbetet med näringslivet ger eleverna på skolan en god chans att knyta värdefulla kontakter i arbetslivet redan under skolåren. Praktiken sker i tre-veckorsperioder på olika teknikföretag. I ettan eller tvåan inom Sverige och i trean utomlands. Detta är unikt på ett högskoleförberedande program. Att förankringen i arbetslivet är gynnsam har visat sig på flera sätt.
– Vi får återkopplingar från både högskolor, universitet och arbetsgivare om att våra tidigare elever är väl förberedda när de har gått på ABB Industrigymnasium. Många får också sommarjobb på de företag de har kontakt med, säger Hans Jakobsson.

På spetsutbildningen sker också nära samverkan med näringslivet men istället för praktik är samarbetet integrerat i teknikprojekten alla tre år. Dessutom anordnas utbildningen i samverkan med Mälardalens högskola där eleverna har möjlighet att läsa 30 högskolepoäng under gymnasietiden.
– För elever med intresse av att komma längre inom teknik är spetsutbildningen en unik möjlighet med fokus på de områden där teknikutvecklingen är som snabbast just nu, menar Hans Jakobsson.

Man känner sig hemma och kommer väldigt nära både lärare och andra elever på ett ganska personligt sätt.

Både i Ludvika och i Västerås är sammanhållningen stor och eleverna känner sig sedda. Även om skolan i Västerås är lite större än i Ludvika, är stämningen familjär.
– Man känner sig hemma och kommer väldigt nära både lärare och andra elever på ett ganska personligt sätt, säger Ronja Andersson som går sista året i Västerås.

På skolan i Ludvika är tongångarna desamma. Eleverna uppger många skäl till att söka till ABB Industrigymnasium, men intresse för teknik och matematik är nog ett måste, menar de. Arbetssättet är också något som attraherat eleverna.
– Vi får rejäla utmaningar när det gäller problemlösning i våra kurser och projekt. Det är en miljö där alla vill utvecklas men också är bra på att hjälpa varandra. Vi löser problem och lär oss att samarbeta på samma gång. Visst krockar det ibland i gruppen men också det ger erfarenheter, säger Pontus Lindgren som tar studenten i vår.

– Jag ser verkligen vilken utveckling som sker med eleverna som går här. Jag är stolt över det arbete som lärarna och eleverna gör tillsammans. Vi vet att eleverna som lämnar skolan är väl rustade för framtiden, säger Hans Jakobsson.

 

ABB Industrigymnasium Ludvika

Program och inriktningar:

  • Teknikprogrammet TE Inriktning produktionsteknik

Kontaktperson:
Lena Eliasson, rektor

Telefonnummer:

073–5640719

Hemsida:

www.abbindustrigymnasium.se

Besöksadress:
Fredsgatan 27 Ludvika

E-post:
lena.eliasson@abbindustrigymnasium.se

Antal elever:
ca 100

Öppet hus:

  • 28 november, 21 januari 18.00 – 20.00

Prova-på-dag:
Kommer att hållas under vårterminen. Välkommen att vara med oss en halvdag i skolan.

Anmälan till:
ludvikainfo@abbindustrigymnasium.se Ange i ämnesraden: ”Prova-på”.  Samt i mejlet: ditt namn, mobilnummer och e-postadress.

Utmärkelser i urval:

  • Heidi Frieds lärarpris 2018 för särskilda insatser mot rasism och antisemitism
  • Första, andra och tredje plats i UF – lokala tävlingen Ludvika

Våra nya elever lär känna varandra genom att vi åker på lägerskola innan skolstart.

Vi har sammanhållen arbetsdag för att eleverna ska kunna arbeta färdigt på skolan och sedan vara lediga på sin fritid.

Utbildningen på ABB Industrigymnasium förenar tekniskt kunnande, globalt tänkande och entreprenörskap. Våra elever får gedigna ämneskunskaper och en god grund för vidare studier. Vi utbildar våra elever för att kunna anta utmaningar som gör världen till ett bättre ställe att leva i. Vi tror på våra elevers förmåga, på vars och ens möjlighet att utvecklas och lära sig nya saker. Vi tror på utbildning som ger kunskap och redskap för att lösa problem. Vi tror på utbildning som ger var och en av våra elever en tro på sig själv. Och som ger dem ödmjukheten att respektera andra. Kamratskap, tolerans och empati är viktigt. ABB Industrigymnasium utbildar för en bättre värld.

Eleverna erbjuds möjlighet att läsa ett utökat program för att kunna få full meritpoäng och behörighet till alla utbildningar på universitet och högskola.