Gävle kan vara 120 000 invånare år 2030

Tag lika delar kultursatsning, föreningsliv och grym infrastruktur.
Blanda varsamt och där har ni Gävles framgångsrecept. -Nu är vi över 100 000 gävlebor, säger Inger KällgrenSawela, (M) kommunstyrelsens ordförande.
  • 1/2

    Gävle kan vara 120 000 invånare år 2030

  • 2/2

    Gävle kan vara 120 000 invånare år 2030

I slutet av mars nådde Gävle milstolpen 100 000 Gävlebor. I skrivande stund har siffran stigit till 100 355 invånare. Anledningen är att yngre barnfamiljer väljer att bo i Gävle, och fler barn föds här, fler än på många år. Fler flyttar också till Gävle, främst från mindre kommuner. Dessutom flyttar fler till Gävle från andra länder, främst som en konsekvens av en orolig värld.

–Gävle växer, och det är bra, säger Inger KällgrenSawela.

Inger KällgrenSawela, (M) kommunstyrelsens ordförande.

Fler Gävlebor bidrar till att efterfrågan på fler tjänster och produkter ökar och att företag som idag inte finns här överväger att etablera sig i Gävle.

–Med fler jobbtillfällen och ökad tillväxt ökar också våra möjligheter att fortsätta utvecklas som stad. Det ger också mer pengar till välfärd och de utmaningar den står inför, förklarar Inger vidare

Stockholm är också Europas snabbast växande huvudstad, befolkningen ökar explosionsartat. Därför blir städerna runtomkring viktiga för Stockholms fortsatta tillväxt. Inger berättar:

–Storstockholm växer och vår närhet gör att vi tar del av den tillväxten. Arlanda beräknas dubbla sina arbetstillfällen till 50 000 år 2030, det är bara en timme bort från Gävle och  det förväntas ge fler jobb både här och på en timmes pendlingsavstånd härifrån.

I ett starkt växande Gävle tar kommunens långsiktiga planer höjd för att Gävle har 120 000 invånare år 2030. För att alla ska få plats ska 10 000 bostäder byggas fram till dess, inte minst längs Å-rummet och inre fjärden. Där det är nära till city, stationen och nära till vattnet.

–Det är många och stora byggprojekt framöver som kommer att utveckla vår stad. Vi ska bygga, bygga, bygga! säger Inger.

Läs mer: Gavlehov en arenaby för alla

100 meter framtid – framåtblick mot Gävle år 2030

Som en del i uppmärksammandet av att Gävle är 100 000 invånare arrangerar Gävle kommun ”100 meter framtid”, en framåtblick mot 120 000 Gävlebor år 2030: Var bor alla? Hur lever vi? Hur ser vädret ut?  Medverkande är statsvetare Stig-Björn Ljunggren, TV4:as meteorolog Madelene Westin, och framtidsspanaren Fredrik Torberger från Kairos Future samt en mängd utställande organisationer och företag från Gävle.

Programmet ”100 meter framtid” är en del av invigningen av Gavlehovshallen den 17 september.

Läs mer: Programmet till invigningen av Gavlehovshallen