Inspiration på Företagarveckan när näringslivet lyfts fram

Nu får det regionala företagandet möjlighet att inspireras, utvecklas och uppmärksammas. Gävle och Sandvikens näringslivsenheter tillsammans med samarbetspartners satsar på en gemensam företagarvecka.
– Företagarna är viktiga för oss och helt avgörande för att vår region ska fortsätta växa och vara attraktiv att bo och arbeta i, säger Agneta Wenell, chef på enheten Näringsliv i Gävle kommun.

Näringslivsenheterna i Gävle och Sandviken tycker att det är viktigt att kommunerna samarbetar för att tillsammans skapa ännu bättre förutsättningar för företag att växa och utvecklas.

Företagandet i regionen växer och nya aktörer letar sig hit för att de ser gynnsamma möjligheter att utveckla och driva företag. Det vill Gävle och Sandvikens näringslivsenheter uppmärksamma och uppmuntra.

– Vi har företagarveckan tillsammans för att öka möjligheter till samarbete och nätverkande mellan företagen i våra kommuner. Vi är kommungrannar och har samma arbetsmarknadsregion, därför är det naturligt att vi gör det här ihop, säger Elisabeth Hansson, Näringslivschef på Sandvikens kommun.

Att företag samarbetar över kommungränsen är ingenting nytt och vissa företag är etablerade i båda kommunerna. Näringslivsenheterna tycker därför att det är viktigt att även kommunerna samarbetar för att tillsammans skapa ännu bättre förutsättningar för företag att växa och utvecklas.

Den gemensamma företagarveckan hålls den 16-18 november och har ett fullspäckat program med temat “Hållbar tillväxt”. Näringslivsenheterna anordnar företagarveckan tillsammans med olika samarbetspartners som håller i aktiviteter för att inspirera till hållbarhet – för människan, företaget och miljön.

– Du kan få inspiration från andra företag som berättar om sin resa och vilka smarta val de har gjort. Sedan är det alltid viktigt och givande att träffa företagare från olika branscher och andra kommuner, det skapar viktiga nätverk, säger Agneta Wenell.

Anmälan och mer information om Företagarveckan finns på Gävle.se och Sandviken.se.

Vi vill lyfta fram de lokala företagarna och förmedla hur viktiga de är för vår tillväxt

Just möten är en viktig del av företagarveckan och det blir aktiviteter i både Gävle och Sandviken där företagarna själva kan välja vilka punkter de vill delta i, men till vissa arrangemang måste man anmäla sig i förväg. För att fler ska kunna delta kommer även vissa föreläsningar hållas digitalt.

Både Agneta Wenell och Elisabeth Hansson ser ljust på utvecklingsmöjligheterna i regionen. De beskriver en stark företagskultur med stor etableringspotential

– Vi vill lyfta fram de lokala företagarna och förmedla hur viktiga de är för vår tillväxt. Vi hoppas och tror att vårt programinnehåll har något för alla, säger Elisabeth Hansson.