”När andra säger nej säger vi ja” – Fortum Waste Solutions Hanna Eriksen om avfallshantering och det hållbara samhället

När det som idag är Fortum Waste Solutions (tidigare Sakab) startade verksamheten i Kumla 1969 var det för att få ett stopp på dumpningen av farligt avfall i sjöar och mark. Det var vid starten kontroversiellt, bara några år tidigare hade det gjorts informationsfilmer om vikten att lägga ned en sten i soppåsen innan den kastades överbord – att se till att soporna sjönk ordentligt var helt enkelt att betrakta som gott sjövett. Idag vet vi som samhälle bättre, bara för att problemet är ur sikte är det inte ur världen, men vi står å andra sidan inför nya utmaningar idag. Behovet av att betrakta vårt avfall som en resurs har aldrig varit större.

”När andra säger nej säger vi ja” - Fortum Waste Solutions Hanna Eriksen om avfallshantering och det hållbara samhället

– Idag, 50 år senare, bidrar vårt arbete till den modell som är framtidens: en cirkulär ekonomi. Målet är att ta bort farliga ämnen ur kretsloppet och förvandla avfall till nya råmaterial och återanvända det om och om igen.

När andra säger nej, säger vi ja. Fortum hjälper företagen ta hand om sitt farliga avfall.

Över tid har Fortum Waste Solutions byggt en gedigen kompetens som ständigt är under utveckling.
– Jungfruliga råvaror kommer i framtiden att bli allt svårare att få tag i. Det leder till prisökningar, vilket är ett välkänt faktum inom industrin. Återvinningsprocesser har därför påbörjats i många verksamheter, andra står precis i startgroparna. Inom Fortum Waste Solutions finns den rådgivning som behövs.

– Genom att samla kompetens inom flera områden har vi god förmåga att utifrån en helhet analysera verksamheters flöden och dess avfallsutmaningar, och vi kan också ta hand om avfallet på rätt sätt, berättar Hanna Eriksen som är ansvarig för Fortum Recycling and Waste Solutions anläggning i Sverige.

Läs mer om hur vi tar hand om ditt farliga avfall!

Hon menar att detta är unikt för företagets lösningar till framförallt industrikunder.
– Det våra kunder berättar är att de sparar tid genom att välja en helhetslösning, dessutom innebär det att lösningen enklare kan optimeras för de behov just den kunden har.

Numera blir det allt vanligare med marksanering inför för nybyggen. Självklart kan Fortum Waste Solutions hjälpa er.

På väg mot en cirkulär ekonomi
Hanna fortsätter:
– Samma sak gäller vid marksanering inför byggnationer. Vi analyserar den gamla industrimarken allteftersom vi bearbetar den vilket gör behandlingen optimal. Oavsett vilka kemikalier som där ligger gömda. Det blir effektivt och prisvärt för våra uppdragsgivare.

Förutom rådgivning är Fortum Waste Solutions experter på avfallshantering.
– Vi servar hela Sverige med att ta hand om industriavfall och hitta företagsanpassade lösningar. Men självklart erbjuder vi också konventionell återvinning för till exempel metall, kartong och papper. Vi är också proffs på att avgifta kretsloppet från farliga ämnen, säger Hanna Eriksen, ansvarig för Fortum Recycling and Waste Solutions anläggning i Sverige och säger avslutningsvis.

Vill du veta mer om vår marksanering? Klicka här!

– Släpp hela avfallsflödet till oss! Vi har den kunskap och de resurser som finns för att jobba vidare mot den cirkulära ekonomi som alla verksamheter måste vara på väg mot. Fortum Waste Solutions som samarbetspartner gör skillnad.

 

Fortum Waste Solutions

Fortum har fokus på återvinning och avfallshantering genom:

  • Analys och rådgivning om avfallsflöden i processer
  • Mottagning och behandling av industriavfall
  • Energiåtervinning
  • Marksanering och rening av jord
  • Hantering av farligt avfall
  • Deponikonstruktion och omställning
  • Helhetslösningar för problemfri avfallshantering