Jag vill att våra medarbetare ska känna stolthet för sitt arbete

Faxeholmen är Söderhamns allmännyttiga bostadsbolag och ägs av Söderhamns kommun. Uppdraget är att se till att det finns ett utbud av bostäder som passar alla genom livets olika faser. Företaget har varit en viktig del av Söderhamn ända sedan 1947 i olika former. Idag är Faxeholmen den största aktören på Söderhamns bostadsmarknad med cirka 2800 bostäder och lokaler runt om i kommunen. I februari i år fick bolaget en ny VD, Ann-Berit Botngård.
Ann-Berit Botngård, VD på Faxeholmen

Ann-Berit Botngård, VD på Faxeholmen

Ann-Berit är född och uppvuxen i Norge och flyttade till Sverige som 23-åring. I Norge jobbade hon som officer inom flygvapnet och sedan hon kom till Sverige har hon haft flera ledande roller inom Polismyndigheten och jobbat med utvecklingsfrågor på Migrationsverket. Ann-Berit kommer närmast från en tjänst som verksamhetsutvecklare på Söderhamns kommun.

– Jag har varit offentligt anställd i hela mitt yrkesverksamma liv. Det känns fint och viktigt att få arbeta för sina kommuninvånare tycker jag. Som person är jag orädd och rak och trivs när jag får vara med och förändra och påverka, säger Ann-Berit.

Faxeholmen är ett företag med stabil ekonomi och en långsiktighet som skapar trygghet hos hyresgästerna. Verksamheten bedrivs affärsmässigt då företaget konkurrerar på samma villkor som andra bostadsföretag i Söderhamn. Eventuella finansiella överskott återinvesteras i företaget och nybyggnationer, renovering, service och underhåll finansieras av hyresintäkterna. I dagsläget är 98 procent av Faxeholmens bostäder uthyrda.

Ann-Berits erfarenheter av ledarskap och förändringsarbete var kanske det som gjorde att hon fick VD-jobbet. Det har nämligen stormat rejält kring företaget de senaste åren. I somras sparkades företagets tidigare VD efter att ha genomfört ett antal tveksamma och kritiserade bilförsäljningar.

– Det är av största vikt att vi som allmännyttigt bostadsbolag är tydliga och transparenta. För att säkerställa att vi lever upp till det går vi kontinuerligt igenom våra processer, rutiner och arbetssätt. Vi har också regelbundna diskussioner om våra värdegrunder och vad de betyder för oss som enskilda individer, i relationen med kollegor, med hyresgäster och andra intressenter. Det viktigaste är att vi har allmänhetens och våra hyresgästers förtroende och att våra medarbetare mår bra.

Sedan Ann-Berit började på Faxeholmen har hon träffat alla medarbetare för att lära känna dem och företaget bättre.

– Min uppfattning är att alla de som arbetar här är bra personer som gör sitt bästa varje dag för våra kunder och för varandra. Tillsammans kan vi utveckla Faxeholmen och se till att Söderhamn fortsätter att vara en attraktiv plats att leva och bo på. Jag ser fram mot att göra den här resan tillsammans med dem, säger Ann-Berit.

Ann-Berit Botngård, VD

Tidigare Verksamhetsutvecklare på Söderhamns kommun, Verksamhetsutvecklare på
Migrationsverket och arbetat på Polismyndigheten mm.

Faxeholmen är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Söderhamns kommun. Vi har idag drygt 3000 bostäder över hela kommunen och är den största aktören på bostadsmarknaden i Söderhamn.