Ework vill utveckla konsultmarknaden i regionen

Snabb tillgång till rätt kompetens - och samtidigt en enklare hantering av konsultinköpen. Det är med det erbjudandet som svenska Ework på kort tid har etablerat sig som en av norra Europas ledande leverantörer av konsulter inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Nu öppnar Ework kontor i Sundsvall. ”Vi vill vara med och utveckla konsultmarknaden här”, säger David Thelin, regionsansvarig på Ework.

”Vi ser fram mot att kunna bidra till att utveckla konsultmarknaden här i Sundsvall, som är en både spännande och växande region”, säger David Thelin och Johanna Holmquist på Eworks nyöppnade Sundsvallskontor.

Den digitala transformationen av samhället innebär att företag, myndigheter och organisationer ofta behöver en allt mer nischad specialistkompetens under begränsade tidsperioder för att kunna ta tillvara på de möjligheter som uppstår – men också för att möta nya utmaningar. Det här är en viktig anledning till den snabbt ökande efterfrågan på skickliga konsulter.

– Vi ser en spännande utveckling i den här regionen. Sundsvalls kommun har fått flera utmärkelser för sitt arbete med att utveckla verksamheterna med hjälp av IT. Nu kommer dessutom Digitaliseringsmyndigheten att etableras här, vilket väntas sätta extra fokus på framtid och utveckling i regionen, säger David Thelin.

Oberoende främsta framgångsfaktor

Eworks erbjudande sträcker sig från att agera inköpsavdelning av konsulttjänster till att hantera konsulter utan ramavtal och tillsätta enskilda konsulter. Tjänsterna skräddarsys för varje uppdrag och kan till exempel handla om att skapa konsultteam som arbetar på plats hos kunden eller att följa med kunden till nya geografiska områden. På kundlistan finns företag, organisationer och myndigheter i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen – allt från branschledande företag till mindre verksamheter på både lokal och global nivå.

– En av våra främsta framgångsfaktorer är att vi är oberoende. Det ger oss frihet att arbeta mot hela marknaden och välja rätt konsult för varje uppdrag. Vi är dessutom skickliga på att snabbt identifiera den rätta kompetensen för uppdraget i vårt omfattande nätverk – oavsett om den råkar finnas lokalt eller någon annanstans i världen, säger David Thelin.

Läs mer om hur vi hittar rätt lösning på konsultbehovet för varje uppdragsgivare.

Ework samarbetar även ofta med andra konsultföretag. Det ger en win-win effekt eftersom Ework på så sätt får tillgång till rätt konsult för uppdraget – och konsultföretaget samtidigt kan få hjälp att matcha sina konsulter mot andra bra uppdrag.

– Nu hoppas vi kunna vara med och utveckla konsultmarknaden i den här regionen, säger David Thelin.

Läs mer om hur vi hjälper konsulter och andra konsultbolag att hitta spännande uppdrag.

Ework i Sundsvall

  • Intressanta affärsområden i regionen är industri och offentlig sektor. Sundsvall har en historik som en stark industristad med skogsindustri längs norrlandskusten.
  • Etableringen i Sundsvall gör Ework rikstäckande.
  • I norra Sverige har Ework idag konsultleverans i Sundsvall, Örnsköldsvik, Umeå och Luleå.

Ework Group

Ework är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Eworks aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.

  • Grundades i Sverige år 2000
  • 300 anställda
  • 8500 konsulter på uppdrag
  • Verksamhet i Norden och Polen

Hemsida: eworkgroup.com