Alla barn behöver en försäkring

Vi försäkrar våra prylar, men försäkrar vi våra barn? Om barnet drabbas av olyckshändelser och allvarliga sjukdomar är samhällets skydd otillräckligt. En försäkring bidrar till att trygga både barnets framtid och familjens ekonomi.

Foto: Genre bild Dina Försäkringar - Flickorna på bilden har inget med textinnehållet att göra.

När livspusslet ter sig som en kamp mot klockan är det troligtvis inte barnförsäkringar som får störst utrymme i föräldrars tankar. Och varför fundera? Det finns väl redan någon försäkring som täcker om barnet skulle råka ut för något? Svaret är oftast nej.

– Genom förskolan eller skolan omfattas barnen av en olycksfallsförsäkring, men den är inte särskilt omfattande. Den gäller inte alltid på fritiden och framför allt gäller den aldrig vid sjukdom, säger Zara Lindberg barnförsäkringsansvarig på Dina Försäkringar.

Vid allvarlig sjukdom eller skada ökar barnets behov av vård och stöd. I en sådan situation räcker varken VAB-dagar eller Försäkringskassans vårdbidrag (maximalt ca 9000 kr före skatt) särskilt långt. Exempel på en sjukdom som kräver väldigt mycket av föräldrarna är diabetes typ 1, något som tyvärr är en ganska vanlig sjukdom bland barn i Sverige.

Läs mer: Råd och tips kring din barnförskring

– Vi har nyligen haft kontakt med en familj gällande deras 7- åriga flicka som har försäkring hos oss. Hon hade varit orkeslös en längre tid, och till sist visade prover att hon hade diabetes typ 1. Det blev mycket sjukhusvistelse, totalt 14 dagar, och i familjen blev det tufft när de måste lära sig hantera blodsockermätare och sprutor, tänka på rätt kost och hålla koll på mellanmålstider. De fick halvt vårdbidrag från barnförsäkringen, 4 500 kronor i månaden, i två år. Därefter fick de en fjärdedels bidrag i ytterligare 9 år. Tillsammans med ersättning för medicinsk invaliditet blev det nästan 700 000 kr totalt, berättar Zara.

Även vid mer vardagliga incidenter är en försäkring bra att ha. Barn åker snowboard, cyklar och spelar fotboll. Det händer att de bryter armar och ben. Dinas barn- och ungdomsförsäkring ger ersättning för frakturer, tandskador, sjukhusvistelse och mycket mer.

Teckna nu: Barnförsäkring hos Dina Försäkringar

Barn- och ungdomsförsäkringen gäller till 25 års ålder. Men hur förmår man 23-åringen, som nyss flyttat hemifrån och känner sig odödlig att lägga sina slantar på en försäkring?

– Många föräldrar fortsätter att betala till dess att den unga fyller 25. Då får den försäkrade erbjudande om att låta försäkringen övergå i en vuxenförsäkring hos oss istället. En stor poäng med detta är att det då inte krävs en ny hälsoprövning. Det innebär att man kan fortsätta att vara försäkrad vid både sjukdom och olycksfall även i vuxen ålder, säger Zara Lindberg.