Närmare sjukvård för alla i Dalarna

Detta är en annons framtagen av Sjukvårdspartiet i Dalarna.

Dalarna är ett stort län. För att få en likvärdig tillgänglig vård för alla krävs att vården decentraliseras kräver Dalarnas sjukvårdsparti. När det blir närmare till vårdcentralen kan vi minska vårdkostnader såväl som lidandet för den enskilde och onödiga besök på akuten undviks.

Närmare sjukvård för alla i Dalarna, det är målet för Nille Niilimaa

En av sjukvårdens största utmaningar handlar om att få patienter att söka vård på rätt nivå i sjukvårdssystemet. Blir vården inte tillgänglig i människors närhet riskerar vi att allt fler söker vård på akuten istället för på vårdcentralen, förklarar Nille Niilimaa från Dalarnas Sjukvårdsparti.
– Söker för många akutvård för enklare åkommor som vårdcentralerna kan ta hand om blir våra akutmottagningar överbelastade. De mindre vårdcentralerna har en jätteviktig funktion genom att ta emot dessa patienter och så slipper vi sätta patienterna på hjul och få långa restider som belastar miljön, berättar Nille.

Läs mer om vårat valprogram här!

Uppmuntra öppnandet av fler små vårdcentraler
Hur ska vi då kunna motverka den här utvecklingen med onödiga akutbesök?
– Först och främst krävs det att vi står upp för de mindre vårdcentralerna runt om i Dalarna. Vi på Dalarnas Sjukvårdsparti är den främsta garanten för att alla i hela Dalarna ska få tillgång till nära sjukvård. Dessutom bör landstinget uppmuntra etablerande av flera mindre vårdcentraler, såväl i offentlig eller privat regi.

Hur ska det gå att kunna öppna flera små vårdcentraler?
– Den här frågan behöver självklart utredas närmare, men vi tror på att det går att skapa bra små vårdcentraler runt ett litet team. De allra minsta vårdcentralerna kan bestå av så litet som 1 läkare och 1 sjuksköterska. Även med denna bemanning kan de göra stor nytta och ge tillgänglig vård för flera. Riskerna med att det är för långt till närmaste vårdcentral är att det finns patientgrupper som drar sig för att söka vård. I det fallet fördröjs vårdinsatsen och det som först varit ett mindre problem kan bli allvarligt och i slutändan leda till akutvård berättar Nille.

Söker fler vård i tid blir det en besparing för landstinget
Vill du utveckla vad vinsterna blir med närmare och decentraliserad sjukvård?
– Genom att fler söker vård i rätt tid och på rätt nivå i sjukvårdssystemet får vi bättre välbefinnande för patienter och Landstinget spar på så sätt även pengar. När patienter drar sig för att gå till vårdcentralen och istället väntar tills de måste få akutvård, innebär det förutom ökat lidande även stora kostnader.

Är det några grupper som drar särskilt stor nytta av nära vård?
– Äldre och sköra patienter kan ofta ha svårt att åka långt, och ju närmare sjukvård desto enklare för denna grupp att få rätt vård i rätt tid. För barn och barnfamiljer kan det vara svårt att få ihop en lång resa till vårdcentralen med livspusslet. Närmare till vårdcentralerna gör att fler söker vård i tid och det undviks akutbesök. Detsamma gäller gruppen medelålders män och äldre, som vi vet ofta söker vård för sällan och för sent. Med en närmare sjukvård tror vi att landstinget kan göra stora besparingar när högt blodtryck, hjärtproblem och andra problem upptäcks i tid avslutar Nille Niilimaa för Dalarnas Sjukvårdsparti.

Vill du hjälpa oss i vårat arbete? Bli medlem här!