Tillväxt och landsbygdsutveckling – så ser Centerpartiets Norrtälje ut

Detta är en annons framtagen av Centerpartiet i Norrtälje.
Närodlad C-politik i Norrtälje - i ett nötskal:
Satsningar på nya bostäder, bredbandsutbyggnad, skolor, gång- och cykelvägar och att vad som är bäst för landsbygden ska vägas in i alla beslut som tas i kommunen.
– Hela kommunen ska leva och utvecklas och få del av vår tillväxt, säger kommunalrådet Anders Olander.

Tillväxt och landsbygdsutveckling – så ser Centerpartiets Norrtälje ut

En stad i en storstadsregion?
En stor landsbygdskommun?
Norrtälje är både och vilket präglar C:s handlingsprogram inför valet.
 – Norrtälje växer så det knakar vilket är bra, vi har en fantastisk tillväxt i kommunen. Vi ökade med 1300 nya invånare förra året och ska bygga 1000 lägenheter varav 400 hyresrätter.

Vill du bli medlem i Centerpartiet? Klicka här!

I handlingsprogrammet står att kommunen ska ”landsbygdsäkras”, vilket i klartext betyder att man inför alla beslut ska ställa sig frågan ”om beslutet har en inverkan på landsbygden”.

 – Offentlig service ska vara lättillgänglig för alla. Våra serviceorter har där en nyckelfunktion. 

Sjukvård med akutsjukhuset ska vara öppet dygnet runt, året runt, men även vården och omsorgen ska vara nära. 

 – Bra skolor och  kommunal service till invånarna prioriteras liksom fler cykelvägar, säger Anders Olander och fortsätter:

 – Vi har många landsbygdsskolor i kommunen. Vi ska garantera bra utbildning oavsett vart man bor.

Blir du nyfiken på Centerpartiets lokala politik? Klicka här!

Anders Olander (c)

Ett levande lantbruk ingår i Centerns vision om landsbygden.

 – Vi ska bevara åkermark så att den kan brukas. Kommunen har ca 100 naturreservat och ca 1300 nyckelbiotoper vilket är nog. C varnar för det  intrång i äganderätt och brukanderätt det betyder.

Anders Olander vill också lätta på byråkratin kring försäljning av vildsvinskött. 

 – Trots för många svin finns inte vildsvinskött i affärerna.


Bredband och fiberutbyggnad måste skyndas på:

 – Det är dyrt  och svårt att dra fiber på landsbygden men nödvändigt. Kommunen måste ta en större roll om målet ska nås.


Mellanboendeformer för äldre är en angelägen fråga för Centerpartiet:

 – Pensionärer ska inte tvingas bo kvar i villa när vårdbehovet ökar och man önskar annat boende. Vi vill se mellanformer av boende med möjligheter till aktiviteter och service, säger Anders Olander.

 – Vi har brist på hyresrätter och behöver bygga bostäder som ungdomar har råd med.

Kultur och idrott ska vara tillgängligt för alla, flickor och pojkar, var man än bor eller vilka  funktionsförutsättningar man har

Miljön är viktig för  C som vill satsa på moderna lösningar och teknisk utveckling för att kommunen och invånarna ska kunna göra smarta klimat- och miljöval.

C värnar också om kultur- och fritidsliv:
 – Kultur och idrott ska vara tillgängligt för alla, flickor och pojkar, var man än bor eller vilka  funktionsförutsättningar man har, säger Anders Olander.

Vill du engagera dig i Centerpartiet? Klicka här!