Utbildningspark med fokus på bygden.

På Campus Roslagen samlas en mängd olika utbildningar på olika nivåer i ett nära samarbete med yrkeslivet. Lösningen gynnar bygden, genom studenter som inte behöver flytta och lokala företag som kan kompetenssäkra genom riktade utbildningar.

Utbildningspark med fokus på bygden.

I dag finns såväl kommunal vuxenutbildning som yrkesutbildningar och högskoleutbildningar på Campus Roslagen. Det breda utbudet gör att man har möjlighet att börja på grundnivå och fortsätta med högskolestudier på samma plats.

– Studenterna kan stanna kvar på orten, vilket är bra för Norrtälje kommun. Det nära samarbetet med yrkeslivet gör också att lokala företag och offentlig sektor kan trygga kompetens, säger Johanna Sandström, som är utbildningsutvecklare på Campus Roslagen.

Praktik på lokalt företag

Ett tydligt exempel på den nära kontakten med yrkeslivet är de så kallade co-op-utbildningarna, ett samarbete med Högskolan i Gävle. Under utbildningen varvas studierna med betalda arbetsperioder på lokala företag. I dag finns till exempel co-op-utbildningar till miljöingenjör, maskiningenjör och miljöstrateg, där studenterna kan få praktikplats hos bland annat Holmen Paper och Norrtälje Energi.

– Det finns ett stort intresse hos företag i Norrtälje att erbjuda studenterna betalt praktik och många får jobb redan innan utbildningen är klar, säger Johanna Sandström.

Se vårt utbud av utbildningar på vår hemsida.

Stöd och campuskänsla

Ett fokus för Campus Roslagen är att erbjuda utbildningar i Norrtälje, men kunna använda duktiga och redan etablerade utbildare oavsett var de finns. Med nya digitala lösningar spelar det inte så stor roll var utbildningsarrangören har sin bas.

– Men vi månar om gemenskapen och campus- känslan. På campus har våra studenter som läser högskole- eller yrkeshögskoleutbildning på distans bland annat tillgång till salar där man sitter liveuppkopplad mot föreläsning från annan ort, säger Johanna Sandström.

En som uppskattar campuskänslan är utbildningssamordnare Annie Eriksson på Norrtälje OptikCentrum, som står bakom YH-utbildningen till Kvalificerad säljare för optikbranschen. Utbildningen ger kunskap om optik, glas, kontaktlinser, ögats anatomi och försäljning. Den har funnits sedan 2004 och 90 procent av de studerande får jobb efter avslutad utbildning.

– Campus är underbart, med blandningen av företag, studentbostäder och olika utbildningsamordnare. Det görs väldigt mycket för studenterna, säger Annie Eriksson.

– Dessutom är studenterna garanterade bostad. Det är något som väcker mycket uppmärksamhet när jag är ute och berättar om utbildningen på mässor runt om i landet.

Lockar till fortsatt utbildning

På Campus Roslagen finns även Vuxenutbildningen med ett stort kursutbud, både teoretiska kurser i olika ämnen, och yrkesutbildningar. Där kan man även läsa svenska som andraspråk och omvårdnad samtidigt. På så sätt skapas en enklare väg ut i arbetslivet. Även Vuxenutbildningens SFI finns på området.

– Fördelen med att ha allt samlat på Campus är att de studenter som läser på grundläggande nivå träffar studenter som går en högre utbildning. Tröskeln att sedan själv läsa vidare blir lägre när man redan rör sig i den miljön, säger Joachim Kahlert, som är intendent på Vuxenutbildningen och tillägger:

– Studenterna från SFI, till exempel, är väldigt ambitiösa och har ett driv. Då blir det lite extra roligt för dem att se på plats vilka möjligheter som finns i kommunen.

Håll dig uppdaterad: Följ vår facebook!

Möjligheter för nya aktörer

Skräddarsydda utbildningar efter önskemål från företag är något Campus Roslagen också satsar på. Framöver finns det även nya öppningar för lokala företag att själva söka auktorisering som utbildare.

– Med den nya auktorisationsmodellen inom vuxenutbildning som gäller från sommaren finns möjlighet för fler att starta utbildning på Campus, något som kan innebära stora möjligheter för bygdens företag, säger Joachim Kahlert.