”Du måste själv driva förändringen du vill se i andra”

Vi pantar burkar, källsorterar våra sopor och tänker två gånger innan vi spolar ned något i toaletten. Men använd teknik trycks ofta ner i ett virrvarr av sladdar i en stor byrålåda eller kastas bland andra sopor utan eftertanke. Teknikprodukter som inte bara innehåller värdefulla metaller, utan dessutom är en av vår tids största möjligheter att vända klimathotet.

Gabriel Edelbrock.

– Det är något med teknik, den blir liggande. Det ser vi hemmavid och ute på arbetsplatser. Få vet hur stor skillnad det gör för miljön att lämna in sina produkter för återanvändning och, i sista vändan, återvinning. För varje använd dator vi får in sparar vi in samma energimängd som ett kylskåp slukar under tio års tid, berättar Gabriel Edelbrock som är platschef på Atea i Gävle.  

Atea jobbar aktivt med livscykelhantering, det vill säga att förlänga it-produkters liv och därigenom minska miljöpåverkan från dem. Mycket har hänt sedan bolaget lanserade sina första återtagstjänster för cirka 20 år sedan, och idag är hållbar it-användning något som berör hela bolaget. I tre års tid har Atea samlat nordiska it-köpares åsikt kring vilka branschens mest prioriterade och akuta hållbarhetsfrågor är. Dessa paketeras sedan i rekommendationer som Atea överlämnar till it-industrins globala medlemsorganisation. Allt för att öka förståelsen mellan köpare och tillverkare så att förändring sker. På årsbasis arbetar man också med olika initiativ för att minska medarbetarnas egna klimatavtryck, genom såväl medvetandegörande som riktlinjer för klimatsmart resande. Dessutom jobbar man aktivt med lokala hållbarhetsambassadörer på varje kontor för att kunna göra än större skillnad tillsammans med sina kunder.  

– Vi bestämde oss tidigt för att driva den förändring vi vill – och behöver – se på marknaden. Är man marknadsledande har man ett ansvar att göra det som andra kanske drar sig för och utmana obekväma sanningar. Vi har gjort det till vårt DNA; vi kan inte använda våra produkter och lösningar för att skapa en bättre värld om vi inte samtidigt hjälper till att minska klimatavtrycken från dem, förklarar Gabriel.  

2018 skapade Atea 100 %-klubben, ett initiativ som syftar till att hjälpa svenska verksamheter att återanvända och återvinna sin it-utrustning. Idag har klubben närmare 500 medlemmar. Ett medlemskap är gratis, man behöver inte vara kund hos Atea, och genom nätverket får man stöd och råd att slutligen nå målet om 100% återtag. Eller som Gabriel också kallar det; 1-1. 

– 1-1 är det mål vi på Atea satt i vår koncerngemensamma hållbarhetsplan. Det innebär att 2030 ska vi ha ett 1-1 förhållande för våra produkter, dvs få tillbaka minst en it-produkt för varje såld enhet. På så sätt garanterar vi att it-branschen fortsätter att skapa en bättre framtid för kommande generationer. Men, det är inget vi kan åstadkomma på egen hand och därför uppmuntrar vi alla privata och offentliga verksamheter att ta kontakt med oss och gå med i 100 %-klubben, sammanfattar Gabriel.  

Läs mer om Atea här

Visste du att: 

  • Bara en av tio mobiltelefoner i Sverige lämnas till återvinning? 
  • Tillverkningen av en enda dator står för samma koldioxidutsläpp som en enkelresa till Kina?
  • 4 av 5 datorer går fortfarande att återanvända efter tre år?